maltepe escort side escort tuzla escort sex video kartal escort istanbul escort kizlar beylikdüzü escort mecidiyeköy escort etiler escort kadiköy escort jigolo uyeligi jigolo sitesi jigolo sitesi jigolo olmak istiyorum jigolo olmak istiyorum maltepe escort ataşehir escort maltepe escort ümraniye escort tuzla escort jigolo sitesi istanbul jigolo sitesi jigolo sitesi beykent koltuk doseme jigolo olmak istiyorum astropay astropay astropay astropay astropay avcılar escort beylikdüzü escort ankara escort
istanbul escort Ankara escort sakarya escort sakarya escort porno zengindulbayanlar jigolo ekspres vip jigolo jigolo olmak istiyorum ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

22 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา
     บริการเป็นหลัก ตระหนักนโยบาย ภายใต้ระเบียบ เพียบพร้อมคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์
     บริการได้มาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล นำองค์กรสู่สากล

พันธกิจ

  1. บริการและประสานงานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  2. พัฒนานักศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
  3. จัดสวัสดิการ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
  4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
  5. จัดทำแผน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล
  6. ประสานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ