maltepe escort side escort tuzla escort sex video kartal escort jigolo uyeligi jigolo sitesi jigolo sitesi jigolo olmak istiyorum jigolo olmak istiyorum maltepe escort ataşehir escort ümraniye escort ümraniye escort ümraniye escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara ankara rus escort eryaman escort jigolo sitesi istanbul jigolo sitesi jigolo sitesi beykent koltuk doseme jigolo olmak istiyorum atasehir escort atasehir escort kartal escort kartal escort atasehir escort escort halkalı istanbul escort fatih escort istanbul escortlar halkalı escort escort bayan ankara escort Ankara Ankara escort Ankara escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort travesti porno
porna porno kartal escort ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

16 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา
     บริการเป็นหลัก ตระหนักนโยบาย ภายใต้ระเบียบ เพียบพร้อมคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์
     บริการได้มาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล นำองค์กรสู่สากล

พันธกิจ

  1. บริการและประสานงานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  2. พัฒนานักศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
  3. จัดสวัสดิการ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
  4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
  5. จัดทำแผน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล
  6. ประสานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ