maltepe escort side escort tuzla escort sex video kartal escort maltepe escort ataşehir escort ümraniye escort ümraniye escort ümraniye escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara ankara rus escort eryaman escort jigolo sitesi istanbul jigolo sitesi jigolo sitesi beykent koltuk doseme jigolo olmak istiyorum atasehir escort atasehir escort pendik escort kartal escort umraniye escort escort halkalı escort şirinevler escort bayan ankara
istanbul escort Ankara escort sakarya escort sakarya escort porno zengindulbayanlar jigolo ekspres vip jigolo jigolo olmak istiyorum ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

21 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา
     บริการเป็นหลัก ตระหนักนโยบาย ภายใต้ระเบียบ เพียบพร้อมคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์
     บริการได้มาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล นำองค์กรสู่สากล

พันธกิจ

  1. บริการและประสานงานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  2. พัฒนานักศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
  3. จัดสวัสดิการ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
  4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
  5. จัดทำแผน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล
  6. ประสานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ