เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงการกองกลาง
โครงการ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2557
ประจำปีงบประมาณ 2558
เเบบฟอร์มหนังสือราชการ
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำสั่ง ปี 2556
คำสั่งปี 2557
คำสั่งปี 2558
หนังสือภายนอก
หนังสือภายนอกปี 2556
หนังสือภายนอกปี 2557
หนังสือภายนอกปี 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประกาศปี 2556
ประกาศปี 2557
ประกาศปี 2558
รายงานจดหมาย EMS/ ลงทะเบียน
รายงานไปรษณีย์ ประจำวัน 2558
รายงานไปรษณีย์ ประจำวัน 2559
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.


ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560 ดู 170 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบการสืบค้นหนังสือราชการ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ดู 210 ครั้ง
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 25 มกราคม 2560 ดู 196 ครั้ง
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 04 ธันวาคม 2559 ดู 177 ครั้ง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดู 166 ครั้ง
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี EAU สืบสานงานพระศาสนา วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดู 172 ครั้ง
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559 (ณ พระอารามหลวงวัดพระธาตช่อแฮ) วันที่ 09 ตุลาคม 2559 ดู 205 ครั้ง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 (ณ วัดทุ่งมะสัง จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ 09 ตุลาคม 2559 ดู 266 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2559 (ณ วัดหิรัญรูจิ กรุงเทพมหานคร) วันที่ 09 ตุลาคม 2559 ดู 165 ครั้ง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 (ณ วัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด) วันที่ 09 ตุลาคม 2559 ดู 222 ครั้ง
 


ประชุมงานพัสดุ ประชุมงานพัสดุ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลิวเหลียน ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ ...
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดู 200 ครั้ง
ประชุมทดสอบระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่) ประชุมทดสอบระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (303) ...
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดู 181 ครั้ง
ประชุมทดสอบระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประชุมทดสอบระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (604) ...
วันที่ 07 มิถุนายน 2560 ดู 141 ครั้ง
ประชุมการพัฒนาระบบการขอใช้บริการรถยนต์ราชการ ประชุมการพัฒนาระบบการขอใช้บริการรถยนต์ราชการ ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลาดา ...
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ดู 136 ครั้ง
อบรมผู้ใช้งานระบบการขอใช้บริการรถยนต์ราชการ งานธุรการฯ จัดอบรมการใช้งานระบบการขอให้บริการรถยนต์ราชการ (ระบบจองรถยนต์ออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมซุ่ยเจีย ชั้น 4 ...
วันที่ 24 มีนาคม 2560 ดู 195 ครั้ง
 
 

งานธุรการเเละสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9640 ต่อ 10000

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center
aaaaa