เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อเรา
ภาพกิจกรรม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลห้องประชุม
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ตารางการจองห้องประชุม
ห้องประชุมเวิ่งช่าย
หอประชุมเล็ก
อาคารประกอบ 1
อาคารประกอบ 2
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ห้องประชุมหลานซา
ห้องประชุมกานเฉ่า
ห้องประชุมติงเซียง
ห้องประชุมเซอรา
ห้องประชุมซาลัค
ห้องประชุมนังกา
ห้องประชุมมังกีส
KM
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.


ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการขอใช้สถานที่และหอประชุมของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 วันที่ 07 มิถุนายน 2559 ดู 386 ครั้ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการขอใช้สถานที่และหอประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 วันที่ 07 มิถุนายน 2559 ดู 192 ครั้ง
แบบบันทึกการขอใช้สถานที่ วันที่ 04 มิถุนายน 2559 ดู 261 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ๒๔ อัตรา วันที่ 19 เมษายน 2556 ดู 510 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง จำนวน 2 อัตรา วันที่ 03 เมษายน 2556 ดู 466 ครั้ง
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 360 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 2593 ครั้ง
 


งานอาคารสถานที่จัดประชุมหน่วยอาคาร งานอาคารสถานที่จัดประชุมหน่วยอาคาร ...
วันที่ 03 เมษายน 2556 ดู 962 ครั้ง
บุคลากรงานอาคารสถานที่ จัดเตรียมงานวันราชภัฏ บุคลากรงานอาคารสถานที่ ร่วมจัดสถานที่ในงานวันราชภัฏ ประจำปี 2556 ...
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 1224 ครั้ง
 
 

งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699 ต่อ 11500, 11501 โทรสาร. 073-299-610

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center