งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ไทย อังกฤษ

เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

วันนี้ (3พ.ค.59) ที่ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และในงานนี้เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน 

แกลเลอรี่