สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ติดต่อเรา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299699 โทรสาร 073-299601, 073-299602, 073-299611