การดำเนินการทำลายหนังสือสั่งการ (คำสั่งประจำปี 2549)

20 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันจันทร์ 19 มีนาคม 2561 งานธุรการและสารบรรณ ร่วมกับคณะกรรมการทำลายหนังสือ และพยาน ได้ดำเนินการทำลายหนังสือสั่งการ (คำสั่งประจำปี 2549) จำนวน 12 เดือน 

ณ ห้องกองบริการการศึกษา