สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561

1 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เชิญบุคลากรร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. 

 ณ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ บุคลากรท่านใดมีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคเงินในการถวาย

ผ้าพระกฐินพระราชทาน ดังกล่าว โปรดรวบรวมส่งเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร(รายละเอียดตามไฟล์ที่ส่งมาด้วย)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด