สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

28 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) มุมจัดการเรียนรู้ (KM)

สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559 โดยนางฐานิดา เดือนจำรูญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เพื่อทำการกำหนดประเด็นองค์ความรู้ที่จะดำเนินการจัดการความรู้ (KM)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด