ประชุมโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

20 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ผศ.ดร. สมบัติ โยธาทิพย์อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มอบหมายให้ ดรฺ. นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการฝ่ายนโยบายและแผน จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดาลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ