กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองนโยบายและแผนสัญจรครั้งที่ 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ) พร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน จัดกิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 1 ณ อาคาสังคมศาสตร์ ชั้น 3 โดยมีบุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน

แกลเลอรี่