กองนโยบายและแผนสัญจรครั้งที่ 1

12 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ) พร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน จัดกิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 1 ณ อาคาสังคมศาสตร์ ชั้น 3 โดยมีบุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน