ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ระยะที่ 2

16 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) คลังภาพ