ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

13 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น ๔ อาคาร ๒๐ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในการประชุม และมีผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่จาก ๗ ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page