กิจกรรมการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

1 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (1 พ.ค. 61) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการสัมนาผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 -4 พฤษภาคม  2561 ซึ่งในวันนี้อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ) ได้บรรยายในหัวข้อ"จัดโครงการกิจกรรมนักศึกษาและสรุปผลการดำเนินโครงการอย่างไรตอบโจทย์ประกันคุณภาพ" ซึ่งมีสภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และให้ความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรนักศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงานของผู้นำนักศึกษา