ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561

2 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (2 พ.ค. 61) เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีอาจารย์ดร.ศิริชัย  นามบุรี (รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้