ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดเทวีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 (KM YRU Forum)

4 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (4 มิ.ย. 61)เวลา 10.30 - 12.00 น. ที่ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานประกันจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 (KM YRU Forum 2017) โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี (รักษาการราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในการประชุม