อบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online

5 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (5 มิ.ย. 61) เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25-601) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานประกันคุณภาพจัดอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้หน้าที่ธุรการหลักสูตร โดยจัดอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การใช้งานระบบCHE QA Online รุ่นที่ 2 เวลา 13.00-16.30 น. สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การใช้งานระบบCHE QA Online โดยมีนางสาวฮามีดะห์  ดือราแม (นักวิชาการศึกษา) เป็นวิทยากรในการอบรมและนักวิชาการประกันเป็นผู้ช่วยวิทยากร