คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มาสวัสดีปีใหม่สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

28 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (28 ธ.ค. 61) อาจารย์โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยนางธัญรัตน์ ละอองอ่อน มาสวัสดีปีใหม่และอวยพรปีใหม่ แด่ทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพ