การประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (2 ม.ค. 62) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ สำนักงานประกันคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ