ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

7 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (4 ม.ค. 62) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561