ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 (KM YRU Forum 2018)

30 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (29 พ.ค. 62) ที่ ห้องประชุมลาดา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 (KM YRU Forum 2018) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นี้ โดยได้ชี้แจ้งรายละเอียดในการจัดกิจกรรมฯ ให้ทีมงานจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องทราบ