อบรมให้ความรู้ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพหน่วยงาน สายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561

9 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (9 ส.ค. 62) ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณาราชนครินทร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานประกันคุณภาพ จัดอบรม เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้