สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
นางฐานิดา เดือนจำรูญ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
thanida.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299600 ต่อ 10008
ชื่อ :
ผศ.ดร.สุกินา อาแล
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sukina.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299600 ต่อ 16600
ชื่อ :
นางสาวมารศรี ดาหะยี
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
marrasri.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299600 ต่อ 16201
ชื่อ :
นางสาวกาญจนา พรัดขำ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
kanjana.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299601 ต่อ 16200
ชื่อ :
นางสาวนราวดี นราพงศ์เกษม
ตำแหน่ง :
นักวิเทศสัมพันธ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
narawadee.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299600 ต่อ 16600
ชื่อ :
นางสาวโนรี แสงรายา
ตำแหน่ง :
นักประชาสัมพันธ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
noree.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299600 ต่อ 16300
ชื่อ :
นางสาววิภาดา ซาชา
ตำแหน่ง :
นักประชาสัมพันธ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
wipada.z@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299600 ต่อ 16300
ชื่อ :
นายธีรยุทธ สัจจะบุตร
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
teerayut.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299600 ต่อ 16000
ชื่อ :
นางสาวสเกวส์ เทพรักษ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sakew.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299600 ต่อ 16203