สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อเรา

สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
© สำนักงานเลขานุการ
เลขที่ 133 อาคาร20 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000