ประชุมสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่1/2560

22 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีงานบริหารงานทั่วไป งานกิจการสภา งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ และงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด