ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

22 สิงหาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง กำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด