สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมติดตามงานคณะกรรมการสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 3/2560

นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมติดตามงานคณะกรรมการสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีงานบริหาร งานกิจการสภา งานประชาสัมพันธ์ และงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่