สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 1/2561

นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี งานบริหารทั่วไป งานกิจการสภาฯ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานประชาสัมพันธ์ฯ ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่