ประชุมคณะกรรมการสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 1/2561

11 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี งานบริหารทั่วไป งานกิจการสภาฯ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานประชาสัมพันธ์ฯ ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา