การบริการที่ดี (Service Mind)

27 กรกฎาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

      สำนักงานอธิการบดี จึงเห็นสมควรจัดอบรมการบริการที่ดี (Service Mind) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ประทับใจต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด