สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มรย.จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ

วันนี้ (24ส.ค.59) ที่ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา บรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอรพิมพ์ รักษาผล นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ บรรยายพิเศษหัวข้อ เรา รัก (ษ์) ราชภัฏยะลา มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

แกลเลอรี่