สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อธิการบดี มรย.เยี่ยมให้กำลังใจผู้สมัครเข้าติวเข้มส

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมให้กำลังใจผู้สมัครเข้าติวโครงการหลักสูตรเส้นทางสู่ชีวิตราชการ (ติวเข้มสอบภาค ก.พ) รุ่นที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้สมัครเข้าติวโครงการหลักสูตรเส้นทางสู่ชีวิตราชการ (ติวเข้มสอบภาค ก.พ) รุ่นที่ 2 โดยอาจารย์วรกฤต สินเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันติวท๊อปไบรท์ ณ ห้องประชุม หยาง ถาว ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่