สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 18 มกราคม 2560

https://docs.google.com/a/yru.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScVm21CPkYX7e9hUyUIFR9N3luDPxQQTqT3xJjlEqLaK6rjag/viewform

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด