ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 (รหัส 59) เข้าร่วมกิจกรรมอบรม วันที่ 16 มีนาคม 2560 ดู 88 ครั้ง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2560 ดู 67 ครั้ง
ประกาศผลคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 วันที่ 15 มีนาคม 2560 ดู 94 ครั้ง
ขอเชิญชวน นักศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “Leadership Development Program” ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ วันที่ 08 มีนาคม 2560 ดู 89 ครั้ง
ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงาน โครงการประกวดงานเขียน ARC AWARD มากกว่ารางวัลคือคนอ่าน วันที่ 08 มีนาคม 2560 ดู 5 ครั้ง
 
  
ประกาศเรื่อง ช่องทางการติดตามข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ดู 2888 ครั้ง
ให้นักศึกษาเงินกู้ (ประเภทผู้กู้รายเก่า) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ดู 4838 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 9340 ครั้ง
แจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (กยศ.) วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ดู 934 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2-2555 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ดู 1368 ครั้ง
 
  
เปิดรับสมัครทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย วันที่ 03 มีนาคม 2560 ดู 492 ครั้ง
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 24 มกราคม 2560 ดู 53 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 มกราคม 2560 ดู 579 ครั้ง
สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย รับสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดู 177 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดู 1292 ครั้ง
 
  
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปั่นตามรอยพ่อ วันที่ 22 มี.ค. 2560 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปั่นตามรอยพ่อ ที่จะจัดขึ้น...
วันที่ 22 มีนาคม 2560 ดู 5 ครั้ง
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา วันที่ 21 มี.ค. 2560 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมหารือประธานและผู้นำนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ในวันที่ 22 มี.ค. 2560 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร student u...
วันที่ 21 มีนาคม 2560 ดู 4 ครั้ง
พิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปันตามรอยพ่อ แถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นตามรอยพ่อ ทั้งนี้เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลง...
วันที่ 09 มีนาคม 2560 ดู 12 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการร้านค้า วันที่ 6 ม.ค. 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการร้านค้า เรื่อง การติดตั้งระบบ EDC ภายในร้านค้าในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประ...
วันที่ 06 มีนาคม 2560 ดู 14 ครั้ง
 
  
วารสาร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
        ดูผลโหวด
 
สถิติการเข้าชม
วันนี้
1 ครั้ง
เมือวาน
1 ครั้ง
เดือนนี้
23 ครั้ง
เดือนที่แล้ว
28 ครั้ง
ปีนี้
82 ครั้ง
ปีที่แล้ว
365 ครั้ง