ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศมหาวิยทาลัยราชภัฏยะลา เรื่องให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 รหัส 59 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรฯ วันที่ 06 ธันวาคม 2559 ดู 22 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เปิดร้านค้าใหม่ ลานกิจกรรมนักศึกษา วันที่ 02 ธันวาคม 2559 ดู 7 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกวดภาพถ่ายและเรียงความ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดู 104 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องให้นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ดู 35 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ดู 65 ครั้ง
 
  
ประกาศเรื่อง ช่องทางการติดตามข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ดู 2821 ครั้ง
ให้นักศึกษาเงินกู้ (ประเภทผู้กู้รายเก่า) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ดู 4759 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 9304 ครั้ง
แจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (กยศ.) วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ดู 911 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2-2555 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ดู 1339 ครั้ง
 
  
สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย รับสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดู 108 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดู 1190 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 09 กันยายน 2559 ดู 481 ครั้ง
การขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2 วันที่ 02 กันยายน 2559 ดู 1078 ครั้ง
การขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง วันที่ 04 สิงหาคม 2559 ดู 2160 ครั้ง
 
  
ประชุมผู้ประกอบการร้านสวัสดิการลานกิจกรรมนักศึกษา วันที่ 1 ธ.ค. 2559 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union จัดประชุมคร้งที่ 1 ร้านสวัสดิการลานกิจกรรมนักศึกษา โดยมี ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้งานสวัสดิ...
วันที่ 01 ธันวาคม 2559 ดู 7 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4 กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 ธ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union จัดประชุมประจำเดือน ครั้ง 4 โดยมี ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้งานทั้ง 4 งาน และบุคลากรกองพัฒนาน...
วันที่ 01 ธันวาคม 2559 ดู 3 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแม่บ้านประจำอาคาร student union วันที่ 30 พ.ย. 59 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแม่บ้านประจำอาคาร student union โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้จัดการบริษัททำควา...
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดู 3 ครั้ง
ตรวจรับพื้นสนามยางสังเคราะห์ วันที่ 25 พ.ย. 2559 ณ โรงยิม กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union คณะกรรมการตรวจรับพื้นสนามยางสังเคราะห์ ดำเนินการตรวจรับ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสาต...
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ดู 8 ครั้ง
 
  
วารสาร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
        ดูผลโหวด
 
สถิติการเข้าชม
วันนี้
1 ครั้ง
เมือวาน
1 ครั้ง
เดือนนี้
6 ครั้ง
เดือนที่แล้ว
31 ครั้ง
ปีนี้
340 ครั้ง
ปีที่แล้ว
3,928 ครั้ง