ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เครือข่ายนักประกันคุณภาพอาเซียนรุ่นเยาว์ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ดู 26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษเข้าร่วมงานพิธีเปิด มรย.วิชาการ59 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ดู 591 ครั้ง
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ดู 30 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรายงานรับปริญญาบัตร วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ดู 629 ครั้ง
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 04 มิถุนายน 2559 ดู 77 ครั้ง
 
  
ประกาศเรื่อง ช่องทางการติดตามข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ดู 2740 ครั้ง
ให้นักศึกษาเงินกู้ (ประเภทผู้กู้รายเก่า) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ดู 4687 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 9264 ครั้ง
แจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (กยศ.) วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ดู 887 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2-2555 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ดู 1313 ครั้ง
 
  
การขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง วันที่ 04 สิงหาคม 2559 ดู 2049 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ดู 3290 ครั้ง
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 27 กรกฏาคม 2559 ดู 93 ครั้ง
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการใจใสเกรดเอ เรียนดี มีทุนให้ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ดู 132 ครั้ง
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา วันที่ 03 ธันวาคม 2558 ดู 1381 ครั้ง
 
  
กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารสมัครเรียน รด. วันที่ 24 สิงหาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าสมัครเรียน รด. ณ มณฑลทหารบก 45 ค่าอิงคยุทธบริหาร โดยมีหัวหน้าฝ่ายสวัสดีการ นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง และหัวห...
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ดู 10 ครั้ง
พิธีปิดกีฬาฟุตซอล yru true futsal championship 2016 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีปิดกีฬาฟุตซอล yru true futsal championship 2016 ณ โรงยิมกองพัฒนานักศึกษา โดยมีอธิกาบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธาน มีผู้บริหารของบริษัททรู แ...
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ดู 8 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมพิธีซ้อมปริญญาบัตร วันที่ 23 ส.ค. 59 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการปฏิบัติ ในงา...
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ดู 7 ครั้ง
กิจกรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ วันนี้ (10ส.ค.59) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม (...
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ดู 15 ครั้ง
 
  
วารสาร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
        ดูผลโหวด
 
สถิติการเข้าชม
วันนี้
1 ครั้ง
เมือวาน
1 ครั้ง
เดือนนี้
0 ครั้ง
เดือนที่แล้ว
31 ครั้ง
ปีนี้
242 ครั้ง
ปีที่แล้ว
3,928 ครั้ง