ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สานสู่ฝันการกีฬา วันที่ 04 เมษายน 2559 ดู 319 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 04 เมษายน 2559 ดู 537 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องรับสมัครผู้นำนักศึกษา วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดู 135 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครโครงการประกวดคลิปวิดีโอ วันที่ 16 มีนาคม 2559 ดู 203 ครั้ง
ประกาศ ให้นักศึกษาที่นับถือศานาพูทธเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2559 ดู 294 ครั้ง
 
  
ประกาศเรื่อง ช่องทางการติดตามข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ดู 2583 ครั้ง
ให้นักศึกษาเงินกู้ (ประเภทผู้กู้รายเก่า) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ดู 4599 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 9179 ครั้ง
แจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (กยศ.) วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ดู 853 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2-2555 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ดู 1277 ครั้ง
 
  
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการใจใสเกรดเอ เรียนดี มีทุนให้ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ดู 83 ครั้ง
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา วันที่ 03 ธันวาคม 2558 ดู 1334 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 03 พฤศจิกายน 2557 ดู 308 ครั้ง
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 กันยายน 2557 ดู 891 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 03 กันยายน 2556 ดู 425 ครั้ง
 
  
กิจกรรมเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 เมษายน 2559 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ และหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบบรรยากาศการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีสภานักศึกษา ผู...
วันที่ 27 เมษายน 2559 ดู 4 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา พานักศึกษาร่วมพิธีปิดโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึ วันที่ 25 เม.ย. 59 ที่ สนามกีฬากลางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กองพัฒนัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พานักศึกษาร่วมพิธีปิดโครงการสานฝันการกีฬาส...
วันที่ 26 เมษายน 2559 ดู 7 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 59 การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้ กีฬาพื้นบ้านและงานเลี้ยงมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันสุดท้าย 20 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ พรุค้างคาว...
วันที่ 24 เมษายน 2559 ดู 26 ครั้ง
กองพัฒฯ ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันที่ 5 เมษายน 2559 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน และมีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภ...
วันที่ 23 เมษายน 2559 ดู 9 ครั้ง
 
  
วารสาร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
        ดูผลโหวด
 
สถิติการเข้าชม
วันนี้
1 ครั้ง
เมือวาน
1 ครั้ง
เดือนนี้
2 ครั้ง
เดือนที่แล้ว
30 ครั้ง
ปีนี้
119 ครั้ง
ปีที่แล้ว
3,928 ครั้ง