ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ นโบบายการรับน้องและปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 61 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ดู 2274 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รับสมัครแข่งขันกิจกรรมต่างๆ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ดู 125 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตมาเซีย ประจำประเทศไทย จัดประกวดบทความ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ดู 184 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดประกวดผลงานต่างๆ วันแม่แห่งชาติ 61 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ดู 103 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. รับสมัครโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ วันที่ 27 เมษายน 2561 ดู 202 ครั้ง
 
  
ประกาศเรื่อง ช่องทางการติดตามข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ดู 3284 ครั้ง
ให้นักศึกษาเงินกู้ (ประเภทผู้กู้รายเก่า) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ดู 5007 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 9497 ครั้ง
แจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (กยศ.) วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ดู 1057 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2-2555 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ดู 1486 ครั้ง
 
  
สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา รับสมัครทุนการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 148 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานตัวประวัตินักศึกษาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 วันที่ 09 มกราคม 2561 ดู 294 ครั้ง
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดู 131 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ดู 2491 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ดู 1126 ครั้ง
 
  
กองพัฒนานักศึก จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 5 พ.ค. 2561 กองพัฒนานักศึก จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการ...
วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 ดู 9 ครั้ง
การตรวจตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิกา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและบุคล...
วันที่ 02 พฤษภาคม 2561 ดู 8 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21 มี.ค. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒ...
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดู 21 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการศูนย์อาหารและร้านขายอาคารโรงยิม วันที่ 20 มี.ค. 61 งานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการศูนย์อาหารและร้านขายอาคารโรงยิม โดยมีหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง เป็นประธาน พร้อ...
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ดู 20 ครั้ง
 
  
วารสาร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
        ดูผลโหวด
 
สถิติการเข้าชม
วันนี้
1 ครั้ง
เมือวาน
1 ครั้ง
เดือนนี้
25 ครั้ง
เดือนที่แล้ว
30 ครั้ง
ปีนี้
145 ครั้ง
ปีที่แล้ว
367 ครั้ง