ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา 62 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 ดู 71 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้นักศึกษาไทยพุทธร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 61 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 ดู 38 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษากำหนดจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ดู 432 ครั้ง
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดู 1305 ครั้ง
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ให้นักศึกษาที่นับถือศาสศนาพุทธร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ร.9 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดู 196 ครั้ง
 
  
ประกาศเรื่อง ช่องทางการติดตามข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ดู 3434 ครั้ง
ให้นักศึกษาเงินกู้ (ประเภทผู้กู้รายเก่า) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ดู 5099 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 9596 ครั้ง
แจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (กยศ.) วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ดู 1138 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2-2555 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ดู 1556 ครั้ง
 
  
สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา รับสมัครทุนการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 279 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานตัวประวัตินักศึกษาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 วันที่ 09 มกราคม 2561 ดู 391 ครั้ง
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดู 204 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ดู 2586 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ดู 1248 ครั้ง
 
  
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดพิธีลงนามบันทึกความ วันที่ 15 พ.ย.61 เวลา 13.30 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสต...
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดู 2 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อหารือตัวชี้วัด KPI ของบุคลากรกอง วันที่ 22 ต.ค. 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อหารือตัวชี้วัด KPI ของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒน...
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ดู 17 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบฯสำหรับนักศึกษาพิการ วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนว จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบว่าด้วยการสงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ หลักเกณฑ์ และนโยบายการรับสมัครน...
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดู 16 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมการรับการประเมินและการตรวจเยี่ยมกองพัฒ วันที่ 27 ก.ย. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมการรับการประเมินและการตรวจเยี่ยมกองพัฒนานักศึกษาของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหา...
วันที่ 27 กันยายน 2561 ดู 30 ครั้ง
 
  
วารสาร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
        ดูผลโหวด
 
สถิติการเข้าชม
วันนี้
1 ครั้ง
เมือวาน
1 ครั้ง
เดือนนี้
19 ครั้ง
เดือนที่แล้ว
31 ครั้ง
ปีนี้
323 ครั้ง
ปีที่แล้ว
367 ครั้ง