ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาไทยทุทธเข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 59 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดู 210 ครั้ง
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่องการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ดู 78 ครั้ง
ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 05 ตุลาคม 2559 ดู 388 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ กล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน วันที่ 14 กันยายน 2559 ดู 96 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เครือข่ายนักประกันคุณภาพอาเซียนรุ่นเยาว์ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ดู 52 ครั้ง
 
  
ประกาศเรื่อง ช่องทางการติดตามข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ดู 2781 ครั้ง
ให้นักศึกษาเงินกู้ (ประเภทผู้กู้รายเก่า) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ดู 4730 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 9290 ครั้ง
แจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (กยศ.) วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ดู 899 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2-2555 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ดู 1328 ครั้ง
 
  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 09 กันยายน 2559 ดู 119 ครั้ง
การขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2 วันที่ 02 กันยายน 2559 ดู 1043 ครั้ง
การขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง วันที่ 04 สิงหาคม 2559 ดู 2142 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ดู 3488 ครั้ง
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 27 กรกฏาคม 2559 ดู 114 ครั้ง
 
  
ประชุมการจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นที่ 20 ต.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดพิธีร่วมละหมาดและฟังคุตบะห์(ธรรมกถา)เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้น...
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดู 4 ครั้ง
ประชุม ขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดนักศึกษา วันที่ 19 ต.ค. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union ประชุม ขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดนักศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ต.ค. 2559 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วย...
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดู 7 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 17 ต.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2559 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์...
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดู 5 ครั้ง
ผู้อำนวยการกองพัฒฯ พูดคุยหารือเรื่องขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดนักศึกษา วันที่ 17 ต.ค. 2559 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม พูดคุยหารือกับผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.ฐานกุล...
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดู 6 ครั้ง
 
  
วารสาร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
        ดูผลโหวด
 
สถิติการเข้าชม
วันนี้
1 ครั้ง
เมือวาน
1 ครั้ง
เดือนนี้
24 ครั้ง
เดือนที่แล้ว
30 ครั้ง
ปีนี้
296 ครั้ง
ปีที่แล้ว
3,928 ครั้ง