• admin

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ 2558" วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ดู 266 ครั้ง
ประกาศ ให้นักศึกษาศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ดู 62 ครั้ง
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการงานแนะแนว วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ดู 26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เชิญประกวดภาพถ่าย และเรียงความ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ดู 146 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 วันที่ 09 พฤศจิกายน 2558 ดู 110 ครั้ง
 
  
ประกาศเรื่อง ช่องทางการติดตามข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ดู 2468 ครั้ง
ให้นักศึกษาเงินกู้ (ประเภทผู้กู้รายเก่า) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ดู 4504 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 9017 ครั้ง
แจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (กยศ.) วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ดู 788 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2-2555 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ดู 1198 ครั้ง
 
  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 03 พฤศจิกายน 2557 ดู 241 ครั้ง
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 กันยายน 2557 ดู 823 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 03 กันยายน 2556 ดู 379 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ดู 458 ครั้ง
กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย เปิดรับทุนการศึกษามนระดับมหาวิทยาลัย ทุนละ 10,000 บาท วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ดู 678 ครั้ง
 
  
มรอ.ร่วมกับสกอ.ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจุดประกายความคิด ผู้ประกอบก เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา UBI และตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการจุดประกายควา...
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ดู 10 ครั้ง
องพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา จัดประชุม คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ในท...
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ดู 8 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ. วันที่ 11 พ.ย. 58 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ อาคารประกอบ 1 บริเวณหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการทำนุบำรุง...
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ดู 14 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมทำสมรรถนะ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมร่วมกันทำสมรรถนะของกองพัฒนานักศึกษา และของแต่ละงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558...
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2558 ดู 12 ครั้ง
 
  
วารสาร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
        ดูผลโหวด
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center