ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดู 362 ครั้ง
ประกาศ สิทธิการเข้าอยู่อาศัยในหอพักที่ไม่ใช่นักศึกษาโครงการ Extra time วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดู 1252 ครั้ง
ประกาศกอง เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาประจำหอพัก 1/62 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดู 1434 ครั้ง
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครประกวดโนราเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 159 ครั้ง
TO BE NUMBER ONE รับสมัครประกวดกิจกรรม เยาวชนต้นแบบเก่งและดี วันที่ 31 มกราคม 2561 ดู 271 ครั้ง
 
  
ประกาศเรื่อง ช่องทางการติดตามข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ดู 3692 ครั้ง
ให้นักศึกษาเงินกู้ (ประเภทผู้กู้รายเก่า) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ดู 5266 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 9758 ครั้ง
แจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (กยศ.) วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ดู 1280 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2-2555 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ดู 1712 ครั้ง
 
  
ทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ โครงการทุนอัจฉริยะ วันที่ 07 ตุลาคม 2562 ดู 238 ครั้ง
สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา รับสมัครทุนการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 485 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานตัวประวัตินักศึกษาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 วันที่ 09 มกราคม 2561 ดู 555 ครั้ง
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดู 372 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ดู 2756 ครั้ง
 
  
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีทุน ประจำปีการศึกษา 2562 กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562...
วันที่ 06 กันยายน 2562 ดู 40 ครั้ง
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร วันที่ 24 ก.ค. 62 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร...
วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ดู 35 ครั้ง
ผลการคัดเลือก​สรรหา​ประธาน​สภา​นักศึกษา​ วันนี้ (20 ก.ค 62) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมสมาชิกสภานักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจากสาขาวิชา ของแต่ละคณะ เพื่อพิจารณาสรรหาประธานสภา...
วันที่ 21 กรกฏาคม 2562 ดู 43 ครั้ง
กิจกรรมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถนะความแข็งแรงของร่างกายของนักศึกษา E วันนี้ (13 ก.ค. 62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติพบปะนักศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตร์ นอกเวลาเรียน (EXTRA TIME) โดยใช้หอพัก...
วันที่ 13 กรกฏาคม 2562 ดู 46 ครั้ง
 
  
วารสาร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
        ดูผลโหวด
 
สถิติการเข้าชม
วันนี้
1 ครั้ง
เมือวาน
1 ครั้ง
เดือนนี้
13 ครั้ง
เดือนที่แล้ว
30 ครั้ง
ปีนี้
281 ครั้ง
ปีที่แล้ว
365 ครั้ง