ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ขอเชิญ ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดู 0 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ดู 1 ครั้ง
ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดู 2 ครั้ง
ประกาศรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดู 404 ครั้ง
ประกาศ สิทธิการเข้าอยู่อาศัยในหอพักที่ไม่ใช่นักศึกษาโครงการ Extra time วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดู 1293 ครั้ง
 
  
ประกาศเรื่อง ช่องทางการติดตามข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ดู 3712 ครั้ง
ให้นักศึกษาเงินกู้ (ประเภทผู้กู้รายเก่า) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ดู 5282 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 9777 ครั้ง
แจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (กยศ.) วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ดู 1301 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2-2555 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ดู 1731 ครั้ง
 
  
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดู 2 ครั้ง
ทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ โครงการทุนอัจฉริยะ วันที่ 07 ตุลาคม 2562 ดู 483 ครั้ง
สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา รับสมัครทุนการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 504 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานตัวประวัตินักศึกษาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 วันที่ 09 มกราคม 2561 ดู 571 ครั้ง
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดู 389 ครั้ง
 
  
กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนั ...
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดู 1 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ...
วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 ดู 2 ครั้ง
ประชุมชมรมนักศึกษา ที่ได้รับการจัดตั้งในปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 พ.ย 62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายจาก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุมชมรมนักศึกษา ที่ได้...
วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 ดู 1 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมติดตามงาน วันที่ 6 พ.ย. 62 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมติดตามงาน ณ ห้องบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้างานทั้ง 4 งาน...
วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 ดู 3 ครั้ง
 
  
วารสาร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
        ดูผลโหวด
 
สถิติการเข้าชม
วันนี้
1 ครั้ง
เมือวาน
1 ครั้ง
เดือนนี้
14 ครั้ง
เดือนที่แล้ว
31 ครั้ง
ปีนี้
313 ครั้ง
ปีที่แล้ว
365 ครั้ง


periscope ifşa mp3 indir escort bayan betgram betgram giriş