กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-227151-160