ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษากำหนดจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ดู 381 ครั้ง
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดู 1005 ครั้ง
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ให้นักศึกษาที่นับถือศาสศนาพุทธร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ร.9 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดู 157 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ วันที่ 05 ตุลาคม 2561 ดู 213 ครั้ง
ประกาศ ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม วันที่ 26 กันยายน 2561 ดู 727 ครั้ง
 
  
ประกาศเรื่อง ช่องทางการติดตามข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ดู 3417 ครั้ง
ให้นักศึกษาเงินกู้ (ประเภทผู้กู้รายเก่า) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ดู 5081 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 9573 ครั้ง
แจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (กยศ.) วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ดู 1118 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2-2555 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ดู 1545 ครั้ง
 
  
สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา รับสมัครทุนการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 260 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานตัวประวัตินักศึกษาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 วันที่ 09 มกราคม 2561 ดู 368 ครั้ง
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดู 187 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ดู 2574 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ดู 1223 ครั้ง
 
  
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมการรับการประเมินและการตรวจเยี่ยมกองพัฒ วันที่ 27 ก.ย. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมการรับการประเมินและการตรวจเยี่ยมกองพัฒนานักศึกษาของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหา...
วันที่ 27 กันยายน 2561 ดู 16 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาแก่นักศึกษา วานนี้ (26ก.ย.61) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโค...
วันที่ 27 กันยายน 2561 ดู 10 ครั้ง
ม.ราชภัฏยะลา มอบเงินสินไหมทดแทนกับครอบครัวนักศึกษาที่เสียชีวิตจากอุบัต วันนี้ (28 ส.ค. 61) กองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ...
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ดู 23 ครั้ง
ประชุม​บุคลากร​กอง​พัฒนา​ ครั้ง​ที่​ 4/2561 วันที่ 19 ก.ค. 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุม​บุคลากร​กอง​พัฒนา​นักศึกษา​ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด...
วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ดู 39 ครั้ง
 
  
วารสาร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
        ดูผลโหวด
 
สถิติการเข้าชม
วันนี้
1 ครั้ง
เมือวาน
1 ครั้ง
เดือนนี้
15 ครั้ง
เดือนที่แล้ว
30 ครั้ง
ปีนี้
288 ครั้ง
ปีที่แล้ว
367 ครั้ง