ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 07 มิถุนายน 2561 ดู 133 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครประกวดผลงานศิลปะการแสดง วันที่ 01 มิถุนายน 2561 ดู 115 ครั้ง
ประกาศ นโบบายการรับน้องและปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 61 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ดู 3410 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รับสมัครแข่งขันกิจกรรมต่างๆ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ดู 178 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตมาเซีย ประจำประเทศไทย จัดประกวดบทความ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ดู 230 ครั้ง
 
  
ประกาศเรื่อง ช่องทางการติดตามข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ดู 3314 ครั้ง
ให้นักศึกษาเงินกู้ (ประเภทผู้กู้รายเก่า) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ดู 5022 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 9509 ครั้ง
แจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (กยศ.) วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ดู 1070 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2-2555 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ดู 1495 ครั้ง
 
  
สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา รับสมัครทุนการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 169 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานตัวประวัตินักศึกษาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 วันที่ 09 มกราคม 2561 ดู 305 ครั้ง
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดู 136 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ดู 2508 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ดู 1142 ครั้ง
 
  
การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ รองประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองยะลา นำคณะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในการพระบรมราชินูปถัมภ์...
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดู 12 ครั้ง
งานสวัสดิการนักศึกษา จัดประชุม ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกร วันที่ 30 พ.ค. 2561 งานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุม ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับ...
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดู 7 ครั้ง
กองพัฒนานักศึก จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 5 พ.ค. 2561 กองพัฒนานักศึก จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการ...
วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 ดู 15 ครั้ง
การตรวจตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิกา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและบุคล...
วันที่ 02 พฤษภาคม 2561 ดู 15 ครั้ง
 
  
วารสาร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
        ดูผลโหวด
 
สถิติการเข้าชม
วันนี้
1 ครั้ง
เมือวาน
1 ครั้ง
เดือนนี้
20 ครั้ง
เดือนที่แล้ว
31 ครั้ง
ปีนี้
171 ครั้ง
ปีที่แล้ว
367 ครั้ง