ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ ให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 2 (รหัส 60) เข้าร่วมฟังความเห็นสมาพันธ์ SME วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดู 171 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 (รหัส 61) เข้าร่วมกิจกรรมแปลอักษร วันที่ 07 ธันวาคม 2561 ดู 127 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลนครยะลา ขอเชิญเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ต วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดู 70 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา 62 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 ดู 102 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้นักศึกษาไทยพุทธร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 61 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 ดู 56 ครั้ง
 
  
ประกาศเรื่อง ช่องทางการติดตามข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ดู 3459 ครั้ง
ให้นักศึกษาเงินกู้ (ประเภทผู้กู้รายเก่า) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ดู 5113 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 9609 ครั้ง
แจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (กยศ.) วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ดู 1149 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2-2555 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ดู 1575 ครั้ง
 
  
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ดู 1233 ครั้ง
สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา รับสมัครทุนการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 314 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานตัวประวัตินักศึกษาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 วันที่ 09 มกราคม 2561 ดู 407 ครั้ง
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดู 222 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ดู 2605 ครั้ง
 
  
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย วันที่ 28 พ.ย. 61 ณ ห้องผู้อำนวยการ อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ชัยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน...
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ดู 7 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหวิทยาลัย ครั้งที่ 46 ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 8 - 22 มกราคม 2562...
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดู 18 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:30 น. กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ชัยชนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็...
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดู 12 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดพิธีลงนามบันทึกความ วันที่ 15 พ.ย.61 เวลา 13.30 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสต...
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดู 11 ครั้ง
 
  
วารสาร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
        ดูผลโหวด
 
สถิติการเข้าชม
วันนี้
1 ครั้ง
เมือวาน
1 ครั้ง
เดือนนี้
12 ครั้ง
เดือนที่แล้ว
30 ครั้ง
ปีนี้
346 ครั้ง
ปีที่แล้ว
367 ครั้ง