ลิงค์หน่วยงาน

 
 

ประกาศเรื่อง ช่องทางการติดตามข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ดู 3183 ครั้ง
ให้นักศึกษาเงินกู้ (ประเภทผู้กู้รายเก่า) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ดู 4942 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ดู 9424 ครั้ง
แจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (กยศ.) วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ดู 994 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2-2555 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ดู 1436 ครั้ง
ประกาศแจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ทุกชั้นปีที่ยังไม่ดาเนินการเซ็นแบบยืนยันฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ดู 1021 ครั้ง
กำหนดการเซ็นแบบยืนยันฯ กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2555 (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ยังไม่ดำเนินการเซ็น วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ดู 1905 ครั้ง
รายชื่อนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2 ในระบบ e-studentloan วันที่ 01 ตุลาคม 2555 ดู 1860 ครั้ง
ประกาศ กำหนดการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 (ฉบับแก้ไข) วันที่ 25 กันยายน 2555 ดู 1649 ครั้ง
ประกาศ แจ้งโอนเงินค่าเทอม กยศ. 1/2554 คืนนักศึกษา ณ วันที่ 24 กันยายน 2555 วันที่ 25 กันยายน 2555 ดู 2127 ครั้ง
ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ในภาคเรียนที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ทุกราย วันที่ 13 กันยายน 2555 ดู 3943 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ดู 1560 ครั้ง
ประกาศแจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ยืม กยศ. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 5 ก.ย. 55 วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ดู 2619 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขสัญญา ด่วนที่สุด!!! วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ดู 1651 ครั้ง
ประกาศ กำหนดการบันทึกค่าเล่าเรียน และเซ็นแบบยืนยันฯ สำหรับนศ. ชั้นปี 1 และ ผู้กู้รายใหม่ชั้นปี 2-5 ทุกราย วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ดู 1822 ครั้ง
กำหนดการเซ็นสัญญา นักศึกษาเงินกู้ ชั้นปีที่ 1 และรายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 วันที่ 06 สิงหาคม 2555 ดู 2002 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2555 (รายใหม่) วันที่ 06 สิงหาคม 2555 ดู 1190 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. (รายเก่า) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 05 สิงหาคม 2555 ดู 1818 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2555 (รายใหม่) วันที่ 31 กรกฏาคม 2555 ดู 1827 ครั้ง
ประกาศให้นักศึกษาเงินกู้ ชั้นปีที่ 1 ทุกราย เข้าร่วมประชุม วันที่ 22 กรกฏาคม 2555 ดู 1664 ครั้ง
ธนาคารกรุงไทยลดค่าบริการแจ้งเตือนอัติโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ(SMS ALERT) วันที่ 17 กรกฏาคม 2555 ดู 2169 ครั้ง
ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 10 กรกฏาคม 2555 ดู 4055 ครั้ง
แจ้งเตือนนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. แต่ยังไม่ยื่นความประสงค์ผ่านระบบ e-studentloan วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ดู 770 ครั้ง
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเงินกู้ ผู้กู้รายเก่า ประเภทกู้เกินหลักสูตร (เพิ่มเติม) วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ดู 801 ครั้ง
ประกาศกำหนดเซ็นแบบยืนยันค่าเทอมฯ นักศึกษาเงินกู้ รายเก่า (ธนาคารอิสลามฯ) ชั้นปีที่ 2-5 วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ดู 932 ครั้ง
การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนก่อนลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ดู 710 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า และผู้กู้รายใหม่ (รอบ 2) วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ดู 646 ครั้ง
ประกาศเปิดรับสมุดบัญชีนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าจากสถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ ๑ วันที่ 07 มิถุนายน 2555 ดู 519 ครั้ง
ประกาศการรับสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ 07 มิถุนายน 2555 ดู 524 ครั้ง