ลิงค์หน่วยงาน

 
 

กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนั ...
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดู 1 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ...
วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 ดู 1 ครั้ง
ประชุมชมรมนักศึกษา ที่ได้รับการจัดตั้งในปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 พ.ย 62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายจาก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุมชมรมนักศึกษา ที่ได้...
วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 ดู 1 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมติดตามงาน วันที่ 6 พ.ย. 62 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมติดตามงาน ณ ห้องบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้างานทั้ง 4 งาน...
วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 ดู 2 ครั้ง
ประชุมจับฉลากแบ่งสาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 47 วันที่ 5 พ.ย.62 เวลา 13.00 น. ณ อาคารรวมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทีมงานกองพัฒนานักศึกษานำบุคลากร ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล และเซปักตะกร้อ เข้าร่วมปร...
วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 ดู 0 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม วันที่ 30 ต.ค. 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลาก...
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดู 22 ครั้ง
ชมรมนักศึกษาทุน YRU เดินหน้าโครงการส่งเสริมพฤติกรรมเดินเรียนได้ ไม่ง้อ ชมรมนักศึกษาทุน YRU มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินหน้าโครงการส่งเสริมพฤติกรรมประหยัดพลังงาน สู่การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน (เดินเรียนได้ ไม่ง้อลิฟต์)...
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดู 10 ครั้ง
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีทุน ประจำปีการศึกษา 2562 กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562...
วันที่ 06 กันยายน 2562 ดู 60 ครั้ง
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร วันที่ 24 ก.ค. 62 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร...
วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ดู 51 ครั้ง
ผลการคัดเลือก​สรรหา​ประธาน​สภา​นักศึกษา​ วันนี้ (20 ก.ค 62) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมสมาชิกสภานักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจากสาขาวิชา ของแต่ละคณะ เพื่อพิจารณาสรรหาประธานสภา...
วันที่ 21 กรกฏาคม 2562 ดู 58 ครั้ง
กิจกรรมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถนะความแข็งแรงของร่างกายของนักศึกษา E วันนี้ (13 ก.ค. 62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติพบปะนักศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตร์ นอกเวลาเรียน (EXTRA TIME) โดยใช้หอพัก...
วันที่ 13 กรกฏาคม 2562 ดู 59 ครั้ง
จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 มิ.ย. 62 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศา...
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ดู 59 ครั้ง
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มิ.ย. 62 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธ...
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดู 60 ครั้ง
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มิ ย 62 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย...
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดู 52 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้า วันที่ 26 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้า ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วย เจ้า...
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดู 70 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา ผู...
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดู 30 ครั้ง
จัดกิจกรรมพัฒนานักบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มิ.ย. 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.บุญสิทธ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำน...
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดู 47 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนานักบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 มิ.ย. 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.บุญสิทธ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำน...
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดู 51 ครั้ง
จัดประชุมประจำเดือนบุคลากร​กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2562 วันที่​ 21​ พ.ค.​ 62​ ณ​ ห้องประชุม​กอง​พัฒนา​นักศึกษา​จัดประชุมประจำเดือนบุคลากร​กอง​ฯ​ โดย​มี​รองอธิการบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​เป็น​ประธาน​ พร้อมด้วย​ผู้​อำนวยการ​กอง​พัฒนา​นักศึกษา​ และ​บ...
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดู 49 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา​ โดย​มี​รองอธิการบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​เป็น​ประธาน​ที่ประชุม​พร้อมด้วย​คณะ​กรรมการ​กองทุน​ฯ...
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดู 48 ครั้ง
ครื่องบริการตู้งาน (Job Box) ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครื่องบริการตู้งาน (Job Box) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ...
วันที่ 25 เมษายน 2562 ดู 81 ครั้ง
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กองพัฒนานักศึกษา โดยงานสวัสดิการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ"การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงก...
วันที่ 10 มีนาคม 2562 ดู 77 ครั้ง
ประชุม เตรียมความมหกรรกีฬา จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 10 วันที่ 26 ม.ค. 62 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรกีฬา "จันทน์กะพ้อเกมส์" ครั้งที่ 10 โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-7 ม.ค. 256...
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ดู 67 ครั้ง
กองพัฒนา มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ ความรักความสามัคคี วันนี้ (14ก.พ.62) ที่ บริเวณห้องกระจกใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวามคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธา...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดู 75 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศ วันที่ 22 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒน...
วันที่ 22 มกราคม 2562 ดู 98 ครั้ง
สภานักศึกษา มรย. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึก วันนี้ (5ม.ค.62) ที่ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธ...
วันที่ 05 มกราคม 2562 ดู 89 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 ธ.ค. 2561 ณ ห้องผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2561 โดยมีอาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ชัยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุม พ...
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดู 82 ครั้ง
กองทุนสวัสดิภาพฯ มอบค่าสินไหมทดแทนให้กับทางนักศึกษาที่เสียชีวิต วันที่ 25 ธ.ค. 2561 ณ บริเวณชั้นล่าง ลานน้ำพุ คณะวิทยาการจัดการ กองพัฒนานักศึกษาในฐานะกำกับดูแลกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี...
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ดู 86 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย วันที่ 28 พ.ย. 61 ณ ห้องผู้อำนวยการ อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ชัยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน...
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ดู 99 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหวิทยาลัย ครั้งที่ 46 ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 8 - 22 มกราคม 2562...
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดู 94 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:30 น. กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ชัยชนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็...
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดู 85 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดพิธีลงนามบันทึกความ วันที่ 15 พ.ย.61 เวลา 13.30 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสต...
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดู 78 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อหารือตัวชี้วัด KPI ของบุคลากรกอง วันที่ 22 ต.ค. 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อหารือตัวชี้วัด KPI ของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒน...
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ดู 134 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบฯสำหรับนักศึกษาพิการ วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนว จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบว่าด้วยการสงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ หลักเกณฑ์ และนโยบายการรับสมัครน...
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดู 105 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมการรับการประเมินและการตรวจเยี่ยมกองพัฒ วันที่ 27 ก.ย. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมการรับการประเมินและการตรวจเยี่ยมกองพัฒนานักศึกษาของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหา...
วันที่ 27 กันยายน 2561 ดู 109 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาแก่นักศึกษา วานนี้ (26ก.ย.61) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโค...
วันที่ 27 กันยายน 2561 ดู 152 ครั้ง
ม.ราชภัฏยะลา มอบเงินสินไหมทดแทนกับครอบครัวนักศึกษาที่เสียชีวิตจากอุบัต วันนี้ (28 ส.ค. 61) กองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ...
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ดู 113 ครั้ง
ประชุม​บุคลากร​กอง​พัฒนา​ ครั้ง​ที่​ 4/2561 วันที่ 19 ก.ค. 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุม​บุคลากร​กอง​พัฒนา​นักศึกษา​ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด...
วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ดู 172 ครั้ง
ประชุมชี้แจงระบบจิตอาสา วันที่ 16 ก.ค. 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมชี้แจงระบบจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานที่ปร...
วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 ดู 190 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุม คณะกรรมการประกวดรางวัล และนวัตกรรม มรย. วันที่ 9 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดประชุม คณะกรรมการประกวดรางวัล และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชกา...
วันที่ 09 กรกฏาคม 2561 ดู 158 ครั้ง
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 ก.ค. 61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา ได้เกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราช...
วันที่ 04 กรกฏาคม 2561 ดู 156 ครั้ง
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 1/2561 วันที่ 2 ก.ค. 61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็...
วันที่ 02 กรกฏาคม 2561 ดู 161 ครั้ง
การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 มิ.ย.61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเป...
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ดู 151 ครั้ง
การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ รองประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองยะลา นำคณะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในการพระบรมราชินูปถัมภ์...
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดู 132 ครั้ง
งานสวัสดิการนักศึกษา จัดประชุม ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกร วันที่ 30 พ.ค. 2561 งานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุม ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับ...
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดู 134 ครั้ง
กองพัฒนานักศึก จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 5 พ.ค. 2561 กองพัฒนานักศึก จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการ...
วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 ดู 183 ครั้ง
การตรวจตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิกา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและบุคล...
วันที่ 02 พฤษภาคม 2561 ดู 170 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21 มี.ค. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒ...
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดู 350 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการศูนย์อาหารและร้านขายอาคารโรงยิม วันที่ 20 มี.ค. 61 งานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการศูนย์อาหารและร้านขายอาคารโรงยิม โดยมีหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง เป็นประธาน พร้อ...
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ดู 124 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมบัณฑิตพ 14 มีนาคม 2561 ประชุมบุคลากรกองพัฒนาเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมบัณฑิตพบผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา...
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ดู 131 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา ได้ต้อนรับคณะครูโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ มาศึกษาดูงาน วันที่ (13 มี.ค.61) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ได้ต้อนรับคณะครูโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา มาศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทย...
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ดู 138 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการร้านค้า กองพัฒนานักศึกษา โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการร้านค้า ในเรื่องการติดตั้งเครื่องรูดบัตร " EDC : Electronic Data Capture" ...
วันที่ 06 มีนาคม 2561 ดู 461 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 20 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบด...
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 141 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันราชภัฏ 61 : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแด วันที่ 14 ก.พ. 61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานใ...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 169 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 ก.พ. 61 ณ ห้องผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็...
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 134 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัต วันที่ 5 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจัง...
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 122 ครั้ง
ประชุมเตรียมมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9 วันที่ 3 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราช...
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 126 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา มอบเงินค่าสินไหมทดแทนแก่นักศึกษาที่เสียชีวิต เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้...
วันที่ 31 มกราคม 2561 ดู 150 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันราชภัฏ 61 วันที่ 29 ม.ค. 61 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันราชภัฏ 61 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผ...
วันที่ 29 มกราคม 2561 ดู 166 ครั้ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมการขับเคลื่อน วาระที่ 7 “เยาวชน เก่ง วันที่ 29 ม.ค. 2561 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ร่วมประชุมการขับเคลื่อน 10 วาระจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561 วาระที่ 7 “เยาวชน เก่ง ดี มีคุณธรรม” โดยมี นายศราวุธ อรรถ...
วันที่ 29 มกราคม 2561 ดู 146 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลเพื่อรับรางวัลเกียรติยศในวันราชภัฏ 61 วันที่ 26 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมกลาดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลเพื่อรับรางวัลเกียรติยศในวันราชภัฏ โดยมี รักษาราชการแทนรองอ...
วันที่ 26 มกราคม 2561 ดู 219 ครั้ง
ประชุมวางกรอบการทำงานบุคคลากรกองพัฒนานักศึกษา วันที่ 26 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยบุคคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เพื่อ...
วันที่ 26 มกราคม 2561 ดู 147 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมพิจารณาคัดเลือกรางวัลวันราชภัฏ 61 วันที่ 19 ม.ค. 61 ณ ห้องประชุมลาดา อาคาร20 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมพิจารณาคัดเลือกรางวัลวันราชภัฏ 61 โดยได้รับเกียรติจากรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับดุลรอซะ...
วันที่ 19 มกราคม 2561 ดู 124 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา ศึกษาดูงาน ณ มอ. วิทยาเขตปัตตานี และมนร. วันที่ 16 ม.ค. 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดยรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานัก...
วันที่ 17 มกราคม 2561 ดู 202 ครั้ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมสวัสดีและอวยพรปีใหม่ วันที่ 15 ม.ค. 61 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม พร้อมด้วยบุคลากรและตัวแทนนักศึกษา ร่วมสวัสดีและอวยพรปีใหม่ให้กับส่วนราชการแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา...
วันที่ 15 มกราคม 2561 ดู 131 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเสนอรับรางวัลพระราชทาน วันที่ 10 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเสนอรับรางวัลพระราชทาน โดยมีรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศ...
วันที่ 10 มกราคม 2561 ดู 436 ครั้ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน 10 วาระจังหวัดยะ วันที่ 8 ม.ค.61 ที่ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย คุณโนรี แสงรายา นักป...
วันที่ 08 มกราคม 2561 ดู 141 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหา วันที่ 8 ม.ค.61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 256...
วันที่ 08 มกราคม 2561 ดู 228 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ วันที่ 25 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 1/2560 โดยมีรักษาราชการแทนรองอธิการบดี...
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ดู 113 ครั้ง
กิจกรรมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ...
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ดู 158 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดทำยกร่างเกณฑ์การประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณะ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ทีมงานกองพัฒนานักศึกษานำโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ ร่วมระดมแนวความคิดในการจัดทำยกร่างเกณฑ์การประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษ...
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ดู 108 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัต วันที่ 25 ต.ค. 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1/2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธา...
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ดู 181 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศ วันที่ 11 ต.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในระหว่างพีธีซ้อมรั...
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ดู 155 ครั้ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการดูแลความสะอาดพร้อมพูดคุยให วันที่ 9 ต.ค. 60 ณ ห้องผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student unoin โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ประชุมคณะกรรมการดูแลความสะอาดพร้อมพูดคุยให้คำแนะนำแม่บ้านชุดใหม่ปร...
วันที่ 09 ตุลาคม 2560 ดู 159 ครั้ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พบปะพูดคุยบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา 4 คณะ วันที่ 5 ต.ค. 2560 ณ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 3 อาคาร student union โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พบปะพูดคุยบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา 4 คณะในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาช่วงเดือนตุลาคม 2560...
วันที่ 05 ตุลาคม 2560 ดู 181 ครั้ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ต้อนรับตัวแทนตรวจเยี่ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ต้อนรับตัวแทนตรวจเยี่ยมทุน ราชการที่ 10 ที่มาตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษานักศึกษาทุน...
วันที่ 29 กันยายน 2560 ดู 174 ครั้ง
กิจกรรมสอบสัมภาษณ์นักศึกษา กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์นักศึกษา กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2560...
วันที่ 27 กันยายน 2560 ดู 156 ครั้ง
กิจกรรม “เปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา” งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “เปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา” ตามโครงการพัฒนานักศึกษา เป็นการศึกษาดูงานกิจการนักศึกษาและองค์กรนักศึกษา ระห...
วันที่ 11 กันยายน 2560 ดู 156 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันนี้ 31 ส.ค. 60 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏย...
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดู 153 ครั้ง
มอบรางวัล การประกวดถ่ายภาพ และประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ แม่ที่สุดในดว วันที่ 24 ส.ค. 60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ชนะการประกวดกิจกรรมวิชาการ...
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ดู 203 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 10 ส.ค. 2560 ณ ห้องผู้อำนวยการ ช้น 3 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการกีฬา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอิทนร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการกีฬาและตัวแทนจากคณ...
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดู 154 ครั้ง
ประชุมเตรียมการการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 7 ส.ค. 2560 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมเตรียมการการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึ...
วันที่ 07 สิงหาคม 2560 ดู 137 ครั้ง
กิจกรรมรับขวัญลูกราชภัฏ ภายใต้โครงการจูงมือน้องสู่อ้อมกอดชมพู - เทา วันที่ 2 ส.ค. 60 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมรับขวัญลูกราชภัฏ ภายใต้โครงการจูงมือน้อง...
วันที่ 03 สิงหาคม 2560 ดู 149 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง วันที่ 26 ก.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม พร้อมด้วยคณะกรรม...
วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ดู 126 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงก วันที่ 26 ก.ค. 60 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเท...
วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ดู 169 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมทำแผนพัฒนานักศึกษา วันที่ 12-13 ก.ค. 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมทำแผนพัฒนานักศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน และได้รับเกียร...
วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ดู 1276 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดประชุมตัวแทนนักศึกษาแต่ละห้องทุกสาขาวิชา วันที่ 3 ก.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร student unoin กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดประชุมตัวแทนนักศึกษาแต่ละห้องทุกสาขาวิชา โดยมี นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรการ...
วันที่ 04 กรกฏาคม 2560 ดู 176 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเร่งด่วน วันที่ 30 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมวาระเร่งด่วน โดยมี อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอ...
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดู 148 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้นำนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 22 มิ.ย. 60 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้นำนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมห...
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ดู 135 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 22 มิ.ย. 60 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สม...
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ดู 167 ครั้ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้มอบอินทผาลัมให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความป วันที่ 21 มิ.ย. 2560 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ได้มอบอินทผาลัมให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสเดือนถือศิลอด(รอนฏอน) เพื่อเป็นขวัญก...
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ดู 135 ครั้ง
สาธิตการใช้งานเครื่องรูดบัตรศูนย์อาหารและลานกิจกรรม วันที่ 19 มิ.ย. 2560 ณ อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการสาธิตของ บริษัท คอมพรินท์ ...
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ดู 174 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 15 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา...
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ดู 168 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 3 / 2559 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย...
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดู 152 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษา วันนี้ 13 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษา โดยมีผู้ช่วย...
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ดู 156 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการเก็บขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ภายในมหาวิทยาลัย และพร้อมใจกันไปทำความสะอาดสวนข...
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ดู 217 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 256 วันที่ 8 พ.ค. 60 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบ...
วันที่ 08 พฤษภาคม 2560 ดู 189 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดทำแผนยทธศาสตร์พัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2560-2569 วันที่ 25 เม.ย. 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสาตร์พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2560-2569 โดยมี...
วันที่ 25 เมษายน 2560 ดู 142 ครั้ง
ประชุมติดตามงาน กิจกรรม ปั่นตามรอยพ่อ วันที่ 19 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประ...
วันที่ 19 เมษายน 2560 ดู 139 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมบริหารความเสี่ยง วันที่ 19 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมบริหารความเสี่ยง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธาน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เป็นวิทย...
วันที่ 19 เมษายน 2560 ดู 142 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 10 เม.ย. 60 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาม...
วันที่ 10 เมษายน 2560 ดู 161 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา วันที่ 19 มีนาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ...
วันที่ 10 เมษายน 2560 ดู 137 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด วันที่ 18 มีนาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดให้กับนักศึกษาปี 1 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ล...
วันที่ 10 เมษายน 2560 ดู 150 ครั้ง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตพบผู้ประกอบการประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 7 เม.ย. 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หลังใหญ่) กองพัฒนานักศึกษาโดยงานแนะแนวจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตพบผู้ประกอบการประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่า...
วันที่ 07 เมษายน 2560 ดู 141 ครั้ง
ประชุมเพื่อหารือกฏระเบียบเครื่องแบบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัย วันที่ 5 เม.ย. 2560 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อหารือกฏระเบียบเครื่องแบบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธาน พร้อมด้วยผ...
วันที่ 05 เมษายน 2560 ดู 151 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 29 มี.ค. 2560 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร student union โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ...
วันที่ 29 มีนาคม 2560 ดู 127 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมติดตามกิจกรรมปั่นตามรอยพ่อ วันที่ 28 มี.ค. 2560 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมกิจกรรม ปั่นตามรอยพ่อ ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการ...
วันที่ 29 มีนาคม 2560 ดู 137 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปั่นตามรอยพ่อ วันที่ 22 มี.ค. 2560 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปั่นตามรอยพ่อ ที่จะจัดขึ้น...
วันที่ 22 มีนาคม 2560 ดู 154 ครั้ง
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา วันที่ 21 มี.ค. 2560 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมหารือประธานและผู้นำนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ในวันที่ 22 มี.ค. 2560 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร student u...
วันที่ 21 มีนาคม 2560 ดู 135 ครั้ง
พิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปันตามรอยพ่อ แถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นตามรอยพ่อ ทั้งนี้เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลง...
วันที่ 09 มีนาคม 2560 ดู 173 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการร้านค้า วันที่ 6 ม.ค. 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการร้านค้า เรื่อง การติดตั้งระบบ EDC ภายในร้านค้าในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประ...
วันที่ 06 มีนาคม 2560 ดู 145 ครั้ง
ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการและการบริการบัณฑิตและนักศึกษา วันที่ 24 ก.พ. 2560 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานแนะแนว และเจ้าหน้าที่งานแนะแนว ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการและการบริการบัณฑิตและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา...
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 166 ครั้ง
ประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา รอบที่ 2/2560 วันที่ 17 ก.พ. 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือน รอบที่ 2/2560 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากร และแม่บ้าน ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร student un...
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 194 ครั้ง
พิธีเปิด ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 16 ก.พ. 2560 พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึก...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 234 ครั้ง
กิจกรรมวันราชภัฏ 60 คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน วันที่ 16 ก.พ. 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 164 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา มอบค่าสินไหมทดแทนกรณีนักศึกษาเสียชีวิต วันที่ 16 ก.พ. 2560 กองพัฒนานักศึกษา ได้มอบค่าสินไหมทดแทนกรณีนางสาวอาซีมะห์ ดือราเสะ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1 ได้เสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วย โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานัก...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 146 ครั้ง
ประชุมเตรียมงานกิจกรรม ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน วันที่ 9 ก.พ. 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรม ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรกองพัฒนาน...
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 174 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับกกต.ประจำจังหวัดยะลา ประชุมเพื่อพูดคุยหารือ วันที่ 7 ก.พ. 2560 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับกกต.ประจำจังหวัดยะลา ประชุมเพื่อพูดคุยหารือประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการดำเนินงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึก...
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 159 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้บริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 7 ก.พ. 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้บริหารประจำเดือน เพื่อพูดคุยหารือประเด็นต่างๆของกองพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป ห...
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 200 ครั้ง
บรรยายพิเศษ หัวข้อ ศาสตร์พระราชา ตำราแห่งชีวิต วันที่ 25 ม.ค. 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ ศาสตร์พระราชา ตำราแห่งชีวิต โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี ได้รับ...
วันที่ 25 มกราคม 2560 ดู 310 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนกองพัฒนานักศึกษา วันที่ 13 ม.ค. 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1-2560 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา...
วันที่ 13 มกราคม 2560 ดู 224 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการระเบียบวินัยนักศึกษา วันที่ 13 ม.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภักยะลา ว่าด้วยเรื่องวินัยนักศึกษา เครื่องแต่งกายนักศึกษาและบัณฑิต...
วันที่ 13 มกราคม 2560 ดู 226 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษามอบกระเช้าสวัสดีใหม่คณะวิทยาการจัดการ งานการคลัง งานพั วันที 12 ม.ค. 2560 กองพัฒนานักศึกษามอบกระเช้าสวัสดีใหม่คณะวิทยาการจัดการ งานการคลัง งานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ โดยผู้อำนวยการกองพัฒนา หัวหน้านงาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา...
วันที่ 12 มกราคม 2560 ดู 181 ครั้ง
กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา วันที่ 10 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา ตามโครงการพัฒนานักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส...
วันที่ 10 มกราคม 2560 ดู 269 ครั้ง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าเยี่ยมค่ายนักศึกษาฯ วันที่ 25 ธ.ค. 2559 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ ได้เข้าเยี่ยมนักศึกษา เข้าค่ายโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภานักศึกษา เพื่อให้กำลังใจผู้นำนักศึกษาที่เป็นพี่เลี้ยง และตัว...
วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ดู 223 ครั้ง
พิธีปิดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีฯ วันที่ 25 ธ.ค. 2559 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ ประธานพิธีปิด กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีแก่นำนักเรียนเยาวชนในพื้นที่ และมอบเกียติบั...
วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ดู 210 ครั้ง
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภา เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ"กิจกรรมนักศึกษาสำคัญ...
วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ดู 223 ครั้ง
ประชุมสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน วันที่ 22 ธ.ค. 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานระดับสถาบัน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบด...
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดู 175 ครั้ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมหารือกับหัวหน้างาน วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร studen union กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ประชุมหารือกับหัวหน้างาน ได้แก่ หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้า...
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ดู 171 ครั้ง
จัดประชุมการสรรหาบุคคลเพื่อรับรางวัลเกียรติยศในวันราชภัฏ (เพชรราชภัฏ) การประชุมการสรรหาบุคคลเพื่อรับรางวัลเกียรติติยศในวันราชภัฏ (เพชรราชภัฏ) ซึ่งการประชุมเป็นการชี้แจงหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อรับรางวัลเกียรติยศดังกล่าว ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมลาดา...
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ดู 175 ครั้ง
ทดสอบเครื่องออกกำลังกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัมนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิยทาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติร่วมทดสอบเครื...
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ดู 289 ครั้ง
กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ ราชภัฏ 3 ยุค กับการเปลี่ยนผันกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ "ราชภัฏ 3 ยุค กับการเปล...
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ดู 190 ครั้ง
กิจกรรม​ เปิด​โลก​กิจกรรม​เปิด​โลก​ประสบการณ์​ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับวิทยากรและพบปะนักศึกษา ในงาน เปิด"โลกกิจกรรมเปิดโลกประสบการณ์ 59 The ACS Festival 2016" ณ หอประชุมเฉลิ...
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ดู 153 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการ three smart youth วันที่ 7 ธ.ค. 2559 กองพัฒนานักศึกษา โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรภายนอก และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพเยาวชนส...
วันที่ 07 ธันวาคม 2559 ดู 257 ครั้ง
ประชุมชี้แจงเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม"เพิ่มศักยภาพการทำงาน เมื่อวันที่7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ประชุมชี้แจงเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม"เพิ่มศักยภาพการทำงานสมาชิก...
วันที่ 07 ธันวาคม 2559 ดู 145 ครั้ง
ประชุมผู้ประกอบการร้านสวัสดิการลานกิจกรรมนักศึกษา วันที่ 1 ธ.ค. 2559 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union จัดประชุมคร้งที่ 1 ร้านสวัสดิการลานกิจกรรมนักศึกษา โดยมี ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้งานสวัสดิ...
วันที่ 01 ธันวาคม 2559 ดู 215 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4 กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 ธ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union จัดประชุมประจำเดือน ครั้ง 4 โดยมี ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้งานทั้ง 4 งาน และบุคลากรกองพัฒนาน...
วันที่ 01 ธันวาคม 2559 ดู 176 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแม่บ้านประจำอาคาร student union วันที่ 30 พ.ย. 59 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแม่บ้านประจำอาคาร student union โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้จัดการบริษัททำควา...
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดู 209 ครั้ง
ตรวจรับพื้นสนามยางสังเคราะห์ วันที่ 25 พ.ย. 2559 ณ โรงยิม กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union คณะกรรมการตรวจรับพื้นสนามยางสังเคราะห์ ดำเนินการตรวจรับ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสาต...
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ดู 211 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่จะผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 งานสวัสดิการนักศึกษาพร้อมให้บริการนักศึกษาที่ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 6 - 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดู 240 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการใหม่ วันที่ 17 พ.ย. 2559 ณ ห้องบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสวัสดิการการศึกษา และ...
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ดู 189 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มรย. คร้งที่ 2/2559 วันที่ 16 พ.ย. 2559 ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วิทยาลัยครูยะลา) จัดประชุมประจำเดือน โดยมีคณะกรรมการบ...
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ดู 183 ครั้ง
ผอ.การกองพัฒนานักศึกษา ประชุม ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดืม วันที่ 11 พ.ย. 2559 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ประชุม ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดืม ประจำศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อชี้แจงรับทราบปัญหาและการดำเนินการ...
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ดู 179 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุม ทุนการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 11 พ.ย. 2559 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุม ทุนการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้...
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ดู 191 ครั้ง
ชมรมวิทยุสื่อสารและอาสาพยาบาล(เหินฟ้า)มรย.ปฏิบัติภารกิจในงานพิธีแสดงคว ชมรมวิทยุสื่อสารและอาสาพยาบาล(เหินฟ้า)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลศูนย์ยะลา กู้ภัยแม่ก่อเหนี่ยว กู้ภัยเจ้าแม่ทับทิม และนักศึกษาเวชกิจ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจ...
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ดู 331 ครั้ง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหอนอนหญิง 6 ราชพฤกษ์ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การได้ตามปกต 4 พฤศจิกายน 2559 หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาร่วมกับช่างไฟฟ้า มรย.คุณอุสมาน แวโด เข้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหอนอนหญิง 6 ราชพฤกษ์ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การได้ตามปกติ...
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559 ดู 182 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการประกอบพิธีแสดงความไว้อาลัยฯ วันที่ 3 พ.ย. 59 ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ...
วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 ดู 167 ครั้ง
คณะกรรมการศิษเก่ามรย.ประชุม ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระรา วันที่ 3 พ.ย. 59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ...
วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 ดู 160 ครั้ง
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรม และใช้งานระบบกิจกรรม วันที่ 2 พ.ย. 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมนักศึกษา เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และการใช้งานระบบกิจกรรมความดี โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ...
วันที่ 02 พฤศจิกายน 2559 ดู 167 ครั้ง
ประชุมหารือ และซักซ้อมการปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อม กิจกรรมน้อมเกล้า 2 พ.ย. 2559 เวลา 09.00 น ณ ห้องบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ และซักซ้อมการปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อม กิจกรรมน้อมเกล้าน้อมกร...
วันที่ 02 พฤศจิกายน 2559 ดู 205 ครั้ง
ประชุมเตรียมการประกอบพิธีแสดงความไว้อาลัย เพื่อถวายเป็นการกุศลพระบาทสม วันที่ 1 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมการประกอบพิธีแสดงความไว้อาลัย เพื่อถวายเป็นการกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้อำ...
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559 ดู 173 ครั้ง
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 1 พ.ย. 59 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุต...
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559 ดู 207 ครั้ง
ผู้อำนวยการกองพัฒฯพูดคุยหารือ เรื่องการจัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพ วันที่ 31 ต.ค. 2559 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการนักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม พร้อมด้วย อาจารย์ปพน บุษยมาลย์ ผู้นำนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา พูดคุยหารือ เรื่องการจัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงสรร...
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดู 145 ครั้ง
อธิการบดี พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่ทีมนักกีฬามรย. วันที่ 28 ต.ค 2559 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบปะพูดคุยและให้โอวาทแ...
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดู 161 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ วันที่ 26 ต.ค. 59 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสม...
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ดู 192 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารร่วมพิธีปิดการฝึกภาคปกติ 26 ตุลาคม 2559 ร่วมพิธีปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 - 5 ชาย-หญิง ณ มณฑลบกที่ 46 จังหวัดปัตตานี...
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ดู 169 ครั้ง
ถวายพวงมาลา วันปียมหาราช 2559 วันที่ 23 ต.ค. 2559 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 ณ พระบรมร...
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ดู 190 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าฝึกภาคสนาม การฝึกวิชาการสงครามพิเศษและยุทธวิธีของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 - 5 ชายหญิง ห้วงวันที่ 17 - 26 ตุลาคม 2559 ณ มณฑลทหารบกที่ 46 จังหวัดปัตตานี...
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดู 141 ครั้ง
กิจกรรมการประชุม Three SMART Youth วันที่ 25 ต.ค. 2559 กองพัฒนานักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมการประชุม ปฏิบัติการผู้นำชุมชนและเครือข่ายเพื่อออกแบบกรอบแนวคิดในการพัฒนาเยาชนในสังคมพหุวัฒนธรรม โครงการยกระดับคุณภาพเยาวชนสังคมพหุวัฒนธรรม ...
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดู 191 ครั้ง
ประชุมการจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นที่ 20 ต.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดพิธีร่วมละหมาดและฟังคุตบะห์(ธรรมกถา)เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้น...
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดู 171 ครั้ง
ประชุม ขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดนักศึกษา วันที่ 19 ต.ค. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union ประชุม ขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดนักศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ต.ค. 2559 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วย...
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดู 228 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 17 ต.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2559 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์...
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดู 152 ครั้ง
ผู้อำนวยการกองพัฒฯ พูดคุยหารือเรื่องขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดนักศึกษา วันที่ 17 ต.ค. 2559 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม พูดคุยหารือกับผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.ฐานกุล...
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดู 380 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา นำคณะ นศท.มรย.เข้าร่วมฝึกภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา นำคณะ นศท.มรย.เข้าร่วมฝึกภาคปกติ 17 - 26 ตุลาคม 2559 ณ มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี...
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดู 244 ครั้ง
ตัวแทนกองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ลงไปมอบกระเช้าตามหน่วยงานต่าง วันที่ 13 ต.ค. 2559 ตัวแทนกองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ลงไปมอบกระเช้าตามหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2559...
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดู 199 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพเยาวชนสังคมพหุ วันที่ 13 ต.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพเยาวชนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยรูปแบบ three smart youth: เครือ...
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดู 193 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปี 2559 วันนี้ 13 ต.ค. 59 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี...
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดู 172 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา วันที่ 12 ต.ค. 59 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา โดยมี อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประธาน พร้อมด้วย ผู้อธิการบดี ผู้อำนวยการกอง...
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ดู 158 ครั้ง
ผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒฯ เข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีกา วันที่ 11 ต.ค. 59 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกา พร้อมด้วยผู้อำนวยการ...
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ดู 176 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันรำลึกพ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู...
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ดู 191 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 7 ต.ค. 2559 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธานประชุม คณะกรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา...
วันที่ 07 ตุลาคม 2559 ดู 188 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแม่บ้านประจำอาคาร วันที่ 6 ต.ค. 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแม่บ้านประจำอาคาร student union โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมหัวหน้างานแม่ และแม่บ้านอาคาร student union ณ ห้องพัฒนานักศึกษา ...
วันที่ 06 ตุลาคม 2559 ดู 123 ครั้ง
งานพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้นำ และประธานชมรมนักศึกษา วันที่ 5 ต.ค. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว เป็นประธาน พร้อมด้วย นายฮาซัน สารีมา นายกองค์การบริหาร...
วันที่ 05 ตุลาคม 2559 ดู 174 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม 2559 วันที่ 5 ต.ค. 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือน โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา และบุค...
วันที่ 05 ตุลาคม 2559 ดู 235 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแผนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของกองพัฒนานักศึ วันที่ 4 ต.ค. 59 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแผนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย หัว...
วันที่ 04 ตุลาคม 2559 ดู 125 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถานศึกษาปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% วันที่ 30 กันยายน 2559 งานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถานศึกษาปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100...
วันที่ 30 กันยายน 2559 ดู 206 ครั้ง
กองพัฒฯ จัดประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์สำหรับผู้กู้ กยศ.รายใหม่ 2559 วันที่ 20 กันยายน 2559 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์สำหรับผู้กู้ กยศ.รายใหม่ 2559 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 4 คณะ นักแนะแ...
วันที่ 21 กันยายน 2559 ดู 262 ครั้ง
ประชุมแผนการฝึกซ้อมบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 วันที่ 14 ก.ย. 59 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแผนการฝึกซ้อมบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย...
วันที่ 14 กันยายน 2559 ดู 199 ครั้ง
ประชุมนอกรอบเพื่อเตรียมข้อมูลประชุมแผนการฝึกซ้อมบัณฑิตงานพิธีพระราชทาน วันที่ 14 ก.ย. 59 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมนอกรอบเพื่อเตรียมข้อมูลประชุมแผนการฝึกซ้อมบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย...
วันที่ 14 กันยายน 2559 ดู 242 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา วันที่ 9 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร student union ประชุมคณะกรรรมการองค์การบริหารนักศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธา...
วันที่ 09 กันยายน 2559 ดู 286 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา วันที่ 5 ก.ย. 59 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 1/59 โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน เพื่อสอบถามหารือภาระงาน ความเรียบร้อยและปัญหาต่า...
วันที่ 05 กันยายน 2559 ดู 202 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมระบบกิจกรรมความดี วันที่ 5 ก.ย. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเรื่องระบบกิจกรรมความดี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธ...
วันที่ 05 กันยายน 2559 ดู 209 ครั้ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมหารือแม่บ้าน วันที่ 5 ก.ย. 59 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมหารือแม่บ้านประจำอาคารกองพัฒนานักศึกษา เพื่อสอบถามความเรียบร้อยและปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงาน ณ ห้องพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร student union...
วันที่ 05 กันยายน 2559 ดู 202 ครั้ง
กิจกรรมรับขวัญลูกราชภัฏ ภายใต้โครงการจูงมือน้องสู่อ้อมกอดชมพู - เทา วันที่ 3 ก.ย. 59 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรับข...
วันที่ 03 กันยายน 2559 ดู 147 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการเตรียมแข่งกีฬามหาวิทยาลัย วันที่ 2 ก.ย. 2559 จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมแข่งกีฬามหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน มีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย...
วันที่ 02 กันยายน 2559 ดู 202 ครั้ง
โครงการเวทีส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ (31 ส.ค. 59) ที่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย...
วันที่ 01 กันยายน 2559 ดู 158 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารสมัครเรียน รด. วันที่ 24 สิงหาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าสมัครเรียน รด. ณ มณฑลทหารบก 45 ค่าอิงคยุทธบริหาร โดยมีหัวหน้าฝ่ายสวัสดีการ นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง และหัวห...
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ดู 301 ครั้ง
พิธีปิดกีฬาฟุตซอล yru true futsal championship 2016 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีปิดกีฬาฟุตซอล yru true futsal championship 2016 ณ โรงยิมกองพัฒนานักศึกษา โดยมีอธิกาบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธาน มีผู้บริหารของบริษัททรู แ...
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ดู 223 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมพิธีซ้อมปริญญาบัตร วันที่ 23 ส.ค. 59 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการปฏิบัติ ในงา...
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ดู 229 ครั้ง
กิจกรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ วันนี้ (10ส.ค.59) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม (...
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ดู 231 ครั้ง
ประเมิน sar กองพัฒนานักศึกษา วันนี้ (8 ส.ค.59) ประเมินกองพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของมหาลัยฯ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3...
วันที่ 09 สิงหาคม 2559 ดู 208 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการจัดการศ...
วันที่ 02 สิงหาคม 2559 ดู 234 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 รอบเพิ่มเติม วันที่ 26 ก.ค. 59 เวลาประมาณ 08.30 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานให้โอวาทและเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา...
วันที่ 26 กรกฏาคม 2559 ดู 221 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือน วันที่ 25 ก.ค. 59 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือน โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลุกอินทร์ เป็นประธาน และมีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายง...
วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 ดู 215 ครั้ง
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กษ.บป ประจำปีการศึกษา 2559 วันนี้ 24 ก.ค. 59 เวลาประมาณ 13.30 น. ณ ห้องประชุมซาลัด ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานให้โอวาทและเปิดโครงการพัฒนานั...
วันที่ 24 กรกฏาคม 2559 ดู 222 ครั้ง
ประชุมผู้นำนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ จากทุกหลักสูตร ทุกคณะ วันนี้(21 ก.ค 59) ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ตามนโยบายและมาตรการ...
วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 ดู 199 ครั้ง
นักศึกษาสมาชิกชมวิทยุสื่อสารฯ(เหินฟ้า) เข้าร่วมโครงการนักศึกษาต้นแบบ ร นักศึกษาสมาชิกชมวิทยุสื่อสาร และอาสาพยาบาล(เหินฟ้า) ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าร่วมโครงการนักศึกษาต้นแบบ รู้เท่าทันโทรคมนาคม (กสทช) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดก...
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ดู 246 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา เชิญประชุมผู้นำนักศึกษา วันนี้ (14 กค 59) ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เชิญประชุมผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วย ประธานสภานักศึกษา นกยกองค์การบริหารนักศึกษา และ...
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ดู 247 ครั้ง
ประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า วันนี้ (13 ก.ค.59) คุณเรียม แก้วทอง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วิทยาลัยครูยะลา) ประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ฯ เตรียมการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าฯ ...
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ดู 203 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา พิธีแห่เทียนพรรษา วันนี้ (13 ก.ค.59) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา พิธีแห่เทียนพรรษา เพื่อถวาย ณ วัดหน้าถ้ำ โดยอธิการบดีเป็นประธานถวายเทียนพรรษา...
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ดู 267 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา พิธีสมโภชเทียนพรรษา วันนี้ (12 ก.ค 2559) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา พิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา...
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ดู 245 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา วันนี้ (30 มิถุนายน 59) นักศึกษาไทยพุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา...
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ดู 206 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครองนักศึกษา 2559 วันที่ 4 มิ.ย.59 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบปะพูดคุยผู้ปกครองนักศึกษาใ...
วันที่ 04 มิถุนายน 2559 ดู 206 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 วันนี้ 3 มิ.ย. 59 เวลาประมาณ 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน...
วันที่ 04 มิถุนายน 2559 ดู 292 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ 59 วันที่ 30 พ.ค. 59 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ เป็นโครงการที่จัดขึ้นตามโครงการพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งด้า...
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ดู 371 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมบัณฑิตพบผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมบัณฑิตพบผู้ประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านตลาดแรงงานแก่นักศึกษาที่สำเร็จ...
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ดู 205 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 พ.ค. 59 ณ ห้องประชุมชั้น 5 Student Union อาคารกิจกรรมนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ดู 178 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 พ.ค. 59 ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศ...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ดู 172 ครั้ง
กิจกรรมเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 เมษายน 2559 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ และหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบบรรยากาศการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีสภานักศึกษา ผู...
วันที่ 27 เมษายน 2559 ดู 191 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา พานักศึกษาร่วมพิธีปิดโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึ วันที่ 25 เม.ย. 59 ที่ สนามกีฬากลางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กองพัฒนัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พานักศึกษาร่วมพิธีปิดโครงการสานฝันการกีฬาส...
วันที่ 26 เมษายน 2559 ดู 205 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 59 การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้ กีฬาพื้นบ้านและงานเลี้ยงมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันสุดท้าย 20 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ พรุค้างคาว...
วันที่ 24 เมษายน 2559 ดู 284 ครั้ง
กองพัฒฯ ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันที่ 5 เมษายน 2559 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน และมีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภ...
วันที่ 23 เมษายน 2559 ดู 233 ครั้ง
กองพัฒฯพานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สานสู่ฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหว วันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน โครงการ "สานสู่ฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้" โดยมีรองอธิการบด...
วันที่ 07 เมษายน 2559 ดู 188 ครั้ง
ประชุมการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ค วันที่ 4 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมปัญหาในการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1...
วันที่ 04 เมษายน 2559 ดู 163 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม วิถีไทย วิถีพุทธ วันที่ 16 มีนาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ ณ ห้องประชุมเก้ายอด คณะวิทยาการจัดการ...
วันที่ 04 เมษายน 2559 ดู 189 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เยาวชน ไร้คอรัปชั่น กองพัฒนานักศึกษา พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เยาวชน ไร้คอรัปชั่น YOUTH 2020" เขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2559 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา...
วันที่ 04 เมษายน 2559 ดู 163 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพานักศึกษาชมรมเหินฟ้าโดดหอ 34 ฟุต วันที่ 2 เมษายน 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพานักศึกษาชมรมวิทยุสื่อสารและอาสาพยาบาลโดดหอ 34 ฟุต โดยมีหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนักศึกษา...
วันที่ 04 เมษายน 2559 ดู 238 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา โดยการทำจิตอาสาให้กับมหาวิทยาราชภัฏยะลา เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความเป็นจิตอาสา และพัฒนาตัวเอง พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป...
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดู 1940 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาความสามารถพิเศษ วันที่ 29 มีนาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาความสามารถพิเศษ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว...
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดู 179 ครั้ง
กิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมโดย ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น Friend corner for youได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมFrien...
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดู 236 ครั้ง
มอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน มูลนิธีเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังห วันที่ 28 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานมอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน มูลนิธีเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได...
วันที่ 28 มีนาคม 2559 ดู 154 ครั้ง
กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามโครงการพัฒนานักศึกษา วันนี้ (20มี.ค.59) ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป...
วันที่ 23 มีนาคม 2559 ดู 210 ครั้ง
กิจกรรม อบรมเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดให้แก่นักศึกษาป วันนี้ (19มี.ค.59) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอ...
วันที่ 21 มีนาคม 2559 ดู 205 ครั้ง
พิธีเปิดสนามฟุตซอลหอนอนชาย 4 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษานำโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาอาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ ให้เกียรติมาเปิดสนามฟุตซอลหอนอนชาย 4 intanial stadium พร้อมให้โอวาสและกล่าวเปิดกา...
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ดู 230 ครั้ง
จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันนี้ (9มี.ค.59) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา...
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดู 259 ครั้ง
มรย.ร่วมกับกาชาดยะลา รับบริจาคโลหิตในโครงการ 84 พรรษา วันนี้ (10 มี.ค. 59) ที่ บริเวณห้องกระจกด้านล่างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เย...
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดู 282 ครั้ง
ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา ตรวจเยี่ยมนักศึกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 20.00 น กองพัฒนานักศึกษา นำโดย อ.ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และทีมงานกองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยกับนักศึกษา ทั้ง 4 คณะวิชา...
วันที่ 02 มีนาคม 2559 ดู 166 ครั้ง
บุคลากรกองพัฒฯ เยี่ยม ผศ.จารุณี เซี่ยงเห็น ประสบอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ และทีมงานกองพัฒนานักศึกษา เข้าเยี่ยมอาการและมอบกระเช้าให้แก่ผศ.จารุณี เซี่ยงเห็น ณ โรงพยาบาลศู...
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 259 ครั้ง
กองพัฒฯ ประสานงานกับวิทยากรโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เพื่อจัดอบรมการปฐมพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ และทีมงานกองพัฒนานักศึกษา เข้าติดต่อประสานงานกับท่านวิทยากรโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เพื่อกำหนดทิศทาง...
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 255 ครั้ง
บุคลากรกองพัฒฯ เยี่ยมนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ กองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ และทีมงานกองพัฒนานักศึกษา เข้าเยี่ยมอาการและมอบกระเช้าให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศ...
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 262 ครั้ง
จัดพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา และพิธีวันราชภัฏ59 DYTM Tuanku Syed Faizudin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail มกุฎราชกุมาร รัฐเปอร์ริส ประเทศมาเลเซีย เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการบริหารจัดการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วน...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 292 ครั้ง
ประชุมเตรียมงานวันราชภัฏ 59 วันที่ 27 ม.ค. 2559 อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน"วันราชภัฏ59" และพิธีถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิต...
วันที่ 27 มกราคม 2559 ดู 243 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา กิจกรรมรณรงค์การกวดขันวินัยจราจร และรณรงค์การทิ้งขยะ วันที่ 16 ธ.ค. 58 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุม เรื่อง กิจกรรมรณรงค์การกวดขันวินัยจราจร และรณรงค์การทิ้งขยะ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาน...
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ดู 233 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 58 วันที่ 2 ธ.ค. 58 เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม (พุ่มทอง – พุ่...
วันที่ 03 ธันวาคม 2558 ดู 288 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมบุคลากรประจำเดือน กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย และประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 15.30 น. ...
วันที่ 03 ธันวาคม 2558 ดู 191 ครั้ง
มรอ.ร่วมกับสกอ.ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจุดประกายความคิด ผู้ประกอบก เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา UBI และตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการจุดประกายควา...
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ดู 289 ครั้ง
องพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา จัดประชุม คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ในท...
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ดู 256 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ. วันที่ 11 พ.ย. 58 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ อาคารประกอบ 1 บริเวณหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการทำนุบำรุง...
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ดู 210 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมทำสมรรถนะ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมร่วมกันทำสมรรถนะของกองพัฒนานักศึกษา และของแต่ละงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558...
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2558 ดู 203 ครั้ง
บรรยกาศการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 บรรยกาศการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2558...
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2558 ดู 278 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมโครงการ ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรร วันที่ 27 ต.ค. 58 ที่ บริเวณห้องกระจกใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชมก...
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ดู 252 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา บริการสนามกีฬา อาคาร student union วันที่ 24 ตุลาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา บริการสนามกีฬา ณ อาคาร student union สำหรับแข่งกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเกษตร โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทค...
วันที่ 24 ตุลาคม 2558 ดู 204 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดเซ็นสัญญานักศึกษาเงินกู้ กยศ. และ กรอ. ปี 58 วันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา จัดเซ็นสัญญา นักศึกษาเงินกู้ กยศ. และ กรอ. ประเภทผู้กู้รายเก่าจากสถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่ทุกราย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานอาคาร student union โ...
วันที่ 24 ตุลาคม 2558 ดู 242 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษา ร่วมพิธีในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 วันที่ (23ต.ค.58) ที่ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ...
วันที่ 24 ตุลาคม 2558 ดู 291 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเกี่ยวกับประกาศกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึก วันที่ 21 ตุลาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมเกี่ยวกับประกาศกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็...
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ดู 245 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันนี้ (17ต.ค.58) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีวันรำลึกพระค...
วันที่ 18 ตุลาคม 2558 ดู 252 ครั้ง
พิธีซ้อม เตรียมความพร้อมกิจกรรมรำลึกพระคุณครู ประจำปี 2558 วันที่ 14 ตุลาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยหัวหน้างานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้นำการฝึกซ้อม ร่วมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และ...
วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ดู 223 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมรำลึกพระคุณครู 2558 วันที่ 13 ตุลาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นพระธาน มีรองกิจกรรมนักศึกษา ตัวแทนของคณะทั้ง ...
วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ดู 241 ครั้ง
ขอบคุณทีมงานเทศบาลนครยะลา วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ทีมงานจากเทศบาลนครยะลาที่เข้ามาแก้ปัญหาเชือกติดขัดบนยอดเสาธงหน้ากองพัฒนานักศึกษาให้ใช้การได้ตามปกติ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ขอบคุณทีมงานจากเทศบาลนครยะลาที่เข้...
วันที่ 08 ตุลาคม 2558 ดู 247 ครั้ง
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 วันที่ 28 ก.ย. 58 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 911 คน...
วันที่ 01 ตุลาคม 2558 ดู 417 ครั้ง
บรรยากาศพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) ประจำปี 2558 วันที่ 22 ก.ย. 58 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติ...
วันที่ 26 กันยายน 2558 ดู 428 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมซักซ้อมแผนการฝึกซ้อมบัณฑิตรับปริญญา 58 วันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซักซ้อมแผนการฝึกซ...
วันที่ 11 กันยายน 2558 ดู 925 ครั้ง
กิจกรรมบรรยายธรรมทางศาสนาอิสลาม 2 วันนี้ (2 ก.ย.58) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมบรรยายธรรมทางศาสนา เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง ณ ...
วันที่ 03 กันยายน 2558 ดู 286 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา รับรายงานตัวบัณฑิต รับพระราชทานปริญญาบัตร 2558 วันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา รับรายงานตัวบัณฑิตพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558...
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ดู 254 ครั้ง
รายงานการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น นายชัชวาล นัยเรืองรุ่ง หัวหน้างานนักเรียนศึกษา ชภัฏยะลา คือะพฤติ,ด้านการเรียน การใช้จ่ายเงินพระราชทาน และให้กำลังใจแก่นักศึกษาในพระราชานุเ...
วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ดู 278 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร(รด) วันที่ 27 สิงหาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา จัดรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร(รด) หน่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา...
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ดู 295 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ stop teen mom วันที่ 26 สิงหาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ stop teen mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล้าปฏิเสธ ก...
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ดู 342 ครั้ง
กิจกรรมบรรยายธรรมทางศาสนาอิสลาม วันนี้ (26ส.ค.58) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมบรรยายธรรมทางศาสนา เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง ณ ...
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ดู 376 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประชุมอบรมทบทวนแผนปี 2558 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา และห้องประชุมบ้านทะเลรีสอร์ท ...
วันที่ 23 สิงหาคม 2558 ดู 254 ครั้ง
พิธีปิดมหกรรมกีฬามวลชนสันติสุข ชายแดนใต้ ราชภัฏคัพ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีปิด มหกรรมกีฬามวลชนสันติสุข ชายแดนใต้ ราชภัฏคัพ ครั้งที่ 2 ณ อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 7-21 สิงห...
วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ดู 227 ครั้ง
กิจกรรมพหุวัฒนธรรมความหลายหลายกับสมานฉันท์ความปรองดอง วันที่ 21 สิงหาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมความหลายหลายกับสมานฉันท์ความปรองดอง ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา...
วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ดู 233 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษา เดินรณรงค่อต้านการค้ามนุษย์ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินรณรงค่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และสภาเด้ก เยาวชนจังหวัดยะลา และภาคีเครื...
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ดู 250 ครั้ง
มรย.วิชาการ 58 คลังปัญญาชายแดนใต้สู่สากล วันนี้ (17ส.ค.58) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มรย....
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ดู 289 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประกวดกิจกรรมจิตอาสา วันที่ (9 ส.ค.58) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมประกวดจิตอาสา ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ ร...
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ดู 275 ครั้ง
พิธีถวายพานพุ่ม ถวายราชสดุดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2558 วันที่ 11 ส.ค. 58 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม (พ...
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ดู 419 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ (9 ส.ค.58) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสรรเสริญ ชั้น 4 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธ...
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ดู 237 ครั้ง
อบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยหัวข้อ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย วันที่ (9 ส.ค.58) เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่น...
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ดู 316 ครั้ง
กองพัฒนาฯ ประชุมเตรียมการจัดพิธีพระราชทาน 2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา นายอรุณ หนูสอน หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง หัวหน้างา...
วันที่ 09 สิงหาคม 2558 ดู 252 ครั้ง
โครงการ สิงห์–ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2558 โครงการ “สิงห์ – ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีนโยบายให้โอกาสแก่น...
วันที่ 09 สิงหาคม 2558 ดู 325 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีอาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นป...
วันที่ 05 สิงหาคม 2558 ดู 276 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษา58 รอบเพิ่มเติ วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษารอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการ...
วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ดู 330 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2558 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยา...
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ดู 451 ครั้ง
กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพบปะผู้ปกครอง วันที่ 13 มิถุนายน 2558 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยรพบปะผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธา...
วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ดู 300 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ 2558 วันที่ 9 มิถุนายน 2558 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบด...
วันที่ 09 มิถุนายน 2558 ดู 364 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรม ร้านอาหารอนามัยใสใจสุขภาพ วันที่ 4 มิ.ย. 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรม ร้านอาหารอนามัยใสใจสุขภาพ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา...
วันที่ 04 มิถุนายน 2558 ดู 272 ครั้ง
กิจกรรมมหกรรมสานความรักสร้างความปรองดองจ.ชายแดนใต้ กองพัฒนานักศึกษา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสานความรักสร้างความปรองดองจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อให้เห็นถึงความปรองดองสมานฉันท์และแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างส...
วันที่ 04 มิถุนายน 2558 ดู 307 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการบัณฑิตพบผู้ประกอบการ วันที่ (27พ.ค.58) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบัณฑิตพบผู้ประกอบการ เพื่อให้บัณฑิตได้สมัครงานในตำแหน่งที่ตนเองสนใจและสอดคล้องกับวิชาที่เรียนมา ณ บริเวณลานกิจกรรมนักศึกษา...
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ดู 268 ครั้ง
กิจกรรมสัมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมสัมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นป...
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ดู 238 ครั้ง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2558กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 54และ รหัส 53(ระดับปริญญาตรี 5ปี) ที่กำลังจะสำเร็จการ...
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ดู 269 ครั้ง
นักศึกษามรย.ร่วมโครงการ สานฝันกีฬา สู่ระบบการศึกษา วันที่ 27 เมษายน 2558 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมพิธีปิด โครงการ สานฝันกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดยะลา ณ สนามกีฬากลาง สถาบั...
วันที่ 29 เมษายน 2558 ดู 386 ครั้ง
นักศึกษามรย.ร่วมกิจกรรมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดยะลา โดยวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา เป้นเจ้าภาพจัดโครงการเครือข่าย...
วันที่ 23 เมษายน 2558 ดู 469 ครั้ง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้ง กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม...
วันที่ 23 เมษายน 2558 ดู 380 ครั้ง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้ง กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2557 โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน...
วันที่ 23 เมษายน 2558 ดู 323 ครั้ง
บรรยกาศการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะ วันที่ 9 เมษายน 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก และบริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มห...
วันที่ 09 เมษายน 2558 ดู 343 ครั้ง
กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา วันที่ 29 มี.ค.2558 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจา...
วันที่ 01 เมษายน 2558 ดู 348 ครั้ง
กิจกรรมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักศึ วันที่ 28 มีนาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิด...
วันที่ 01 เมษายน 2558 ดู 246 ครั้ง
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและผู้นำนักศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา...
วันที่ 12 มีนาคม 2558 ดู 372 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสา วินัยจราจร กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม “จิตอาสา วินัยจราจร” ประจำปี 2557 โดยใช้กำลังจากนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้นปีที่ 3,4,5 (ชาย,หญิง) เข้ามาดำเนินการในเรื่องระเบียบการจอดรถภ...
วันที่ 03 พฤศจิกายน 2557 ดู 469 ครั้ง
การฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกปัตตานี ได้กำหนดให้มีการฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับสถานศึกษาวิชาท...
วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ดู 606 ครั้ง
นักศึกษาทุนเข้ารับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเรียน วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา โดยนางสาวจีราพร จินดาดวง ได้นำนักศึกษาทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 ราย เข...
วันที่ 21 กันยายน 2557 ดู 346 ครั้ง
กิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสที่ 4 กันยายน 2557 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ...
วันที่ 04 กันยายน 2557 ดู 442 ครั้ง
โครงการอบรมความรู้สารเสพติดและการป้องกัน เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมให้ความรู้สารเสพติดและการป้องกันแก่นักศึกษา...
วันที่ 02 กันยายน 2557 ดู 357 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557...
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ดู 318 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.ที่ผ่านมา งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ...
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ดู 382 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ...
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ดู 420 ครั้ง
มอบทุนการศึกษามูลนิธิวิภาวดีรังสิตแก่นักศึกษา เมื่่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นตัวแทนมอบทุนทุนมูลนิธิวิภาวดีรังสิต ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นางสาวคอซานี มาหม๊ะ นักศึกษาสาขาวิชา การปฐมศึกษา ...
วันที่ 16 กรกฏาคม 2557 ดู 357 ครั้ง
พิธีแห่และถวายเทียนพรรษา ณ วัดคูหาภิมุข มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพพิธีแห่และถวายเทียนพรรษา ณ วัดคูหาภิมุข ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ...
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ดู 383 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยกองพัฒนามีการจัดกิจกรรมมุฑิตาจิตขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงพระ...
วันที่ 10 เมษายน 2557 ดู 364 ครั้ง
กิจกรรมบัณฑิตพบผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 25 มีนาคม 2557 กองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จัดงานบัณฑิตพบผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วม...
วันที่ 08 เมษายน 2557 ดู 343 ครั้ง
สอบคัดเลือกนักศึกษาโควต้าความสามารถพิเศษด้านกีฬา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 งานพัฒนานักศึกษา ได้จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาโควต้าความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2557...
วันที่ 04 เมษายน 2557 ดู 444 ครั้ง
อบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา วานนี้ (19ก.พ.57) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี นายศตพล ลูกอินทร์ รอ...
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 476 ครั้ง
เดคูพาจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศูนย์เพื่อนใจวัยุร่น Friend corner for youth กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม "เดคูพาจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ" ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ...
วันที่ 03 กันยายน 2556 ดู 469 ครั้ง
โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว สถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จัดโครงการโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ทำงานและสังคมทั่วไป...
วันที่ 03 กันยายน 2556 ดู 618 ครั้ง
ประดู่เกมส์ เมือวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้โอวาทแก่นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคร...
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2555 ดู 779 ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ 2555 วันนี้ (8 ส.ค 55) เมื่อเวลา 07.30 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางไปเป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันแม่แห่งช...
วันที่ 09 สิงหาคม 2555 ดู 999 ครั้ง
อบรมให้ความรู้วินัยจราจรแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 1 ส.ค 55 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณี เซี่ยงเห็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้วินัยจราจรแก่นักศึก...
วันที่ 03 สิงหาคม 2555 ดู 890 ครั้ง
อบรบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา วานนี้(25กค.55) ที่หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณี เซ็งเห็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการอบรบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษ...
วันที่ 26 กรกฏาคม 2555 ดู 1066 ครั้ง
ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา วันนี้(19ก.ค.55) เวลา 13.00 น. นักศึกษาที่นับศาสนาพุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนาให้คงอยู...
วันที่ 19 กรกฏาคม 2555 ดู 614 ครั้ง
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานำนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 ที่ทางจังหวัดยะลาจัดขึ้น โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวั...
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ดู 837 ครั้ง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ 8 มิถุนายน 2555 เมื่อเวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา หอประชุมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ.ศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคล...
วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ดู 988 ครั้ง