ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มและเช่าสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 04 มิถุนายน 2557 ดู 292 ครั้ง


รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 2014-06-03_1.PDF