ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 และ 1/2556
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดู 286 ครั้ง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2557 ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 และ 1/2556 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
 รายชื่อจบ มรย.ประจำปีการศึกษา 2555-2556.pdf
 รายชื่อจบ วสส.ปีการศึกษา 2555-2556.pdf