ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกองบริการการศึกษา เรื่อง ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (แบบรวมกลุ่ม) สำหรับนศ.ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 13 กรกฏาคม 2557 ดู 339 ครั้ง


ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (แบบรวมกลุ่ม) สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 15-23 กรกฎาคม 2557รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 


เอกสารแนบ
 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นศใหม่.pdf