ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กำหนดการรับชุดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา รหัส 57
วันที่ 01 กันยายน 2557 ดู 768 ครั้ง
ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้เปิดให้นักศึกษาจองชุดกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่รับรายงานตัวนักศึกษา ณ ลานชั้น 1 หอประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ผ่านมา

บัดนี้ เสื้อกิจกรรมดังกล่าวได้ผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมแจกให้กับนักศึกษา โดยมีกำหนดการแจกดังรายละเอียดต่อไปนี้
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 คณะครุศาสตร์
วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 คณะวิทยาการจัดการ
วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
วันพฤหัสที่ 11 กันยายน 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งให้นักศึกษามารับชุดกิจกรรมดังกล่าว โดยนำใบเสร็จการจองมาแสดงในการรับชุด ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร student union

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน