ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 03 พฤศจิกายน 2557 ดู 555 ครั้ง


        เมื่อนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อแล้วให้นักศึกษามารายงานตัวได้ที่  งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2557 เวลา  09.30 น ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุน

 


เอกสารแนบ
 3-11-57.PDF