ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียติ
วันที่ 23 เมษายน 2558 ดู 213 ครั้ง


            ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) จัดประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 การประกวดสุดยอดภาพถ่ายยาเสพติด.PDF