ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ "ก้าวสู่ AEC กับความท้าทายภัยสุขภาพแห่งทศวรรษ"
วันที่ 30 เมษายน 2558 ดู 247 ครั้ง


                           ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ "ก้าวสู่ AEC กับความท้าทายภัยสุขภาพแห่งทศวรรษ" จัดโดย สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารสุข สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา และมูลนิธีเพื่อการแพทย์และสาธารสุขกุศล และหน่วยงานต่างๆรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 สมาคมจันทร์เสี้ยว เชิญประชุมวิชาการ.PDF