ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงต่างประเทศ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ดู 264 ครั้ง


                   ประชาสัมพันธ์ โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงต่างประเทศ ปี 2558รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 รับนักศึกษาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานกระทรวงต่างประเทศ.PDF