ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ดู 242 ครั้ง


                      ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษา.pdf