ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
วันที่ 02 มิถุนายน 2558 ดู 878 ครั้ง
กำหนดการรายงานตัวฝึกซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

1. รับรายงานตัวบัณฑิต วันที่ 28-30 สิงหาคม 2558
2. กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
        - วันที่ 21-23 กันยายน 2558 ฝึกซ้อมย่อย
        - วันที่ 24 กันยายน 2558 ฝึกซ้อมใหญ่(สวมครุย) ฝึกซ้อมทุกสาขาวิชา
3. รับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 27 กันยายน 2558 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


รายละเอียดต่างๆดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
 ประกาศแจ้งบัณฑืต 58.pdf