ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558(แก้ไข)
วันที่ 01 กรกฏาคม 2558 ดู 1941 ครั้ง
กำหนดการรายงานตัวฝึกซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

1. รับรายงานตัวบัณฑิต วันที่ 28-30 สิงหาคม 2558
2. กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
- วันที่ 21-23 กันยายน 2558 ฝึกซ้อมย่อย
- วันที่ 24 กันยายน 2558 ฝึกซ้อมใหญ่(สวมครุย) ฝึกซ้อมทุกสาขาวิชา
3. รับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 27 กันยายน 2558 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

รายละเอียดต่างๆดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
 ประกาศรับปริญญา 58 (แก้ไข).pdf