ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ขอเชิญนักศึกษาสมัครร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ๕๘”
วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ดู 244 ครั้ง
  กองพัฒนานักศึกษา และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ขอเชิญนักศึกษาสมัครร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ๕๘”  
    - กิจกรรมประกวดภาพถ่าย 
    - กิจกรรมประกวดเรียงความ

* หัวข้อ “สายใยรักผูกพันจากแม่สู่ลูก”
 
  ในวันอังคารที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หลังใหญ่)

หมายเหตุ   สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หรือกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันพุธที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
 ประชาสัมพันธ์ประกวดวันแม่.pdf