ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ดู 231 ครั้ง


       ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ทุกชั้นปี ทุกโปรแกรมวิชา ทุกคณะ ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีแห่งถวายเทียนพรรษา ในวันพุทธที่ 29 กรกฏาคม 2558ดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 กิจกรรมศาสนาพุทธ_1.PDF