ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เข้าร่วมพิธีเปิด มรย.วิชาการ 58
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ดู 347 ครั้ง


           ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตรฯและคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชา ให้เข้าร่วมพิธีเปิด มรย.วิชาการ 58 คล้งปัญญาชายแดนใต้สู่สากล ในวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 07.30 เป็นต้นไป ณ หอประชุมหลังใหญ่ แต่งกายชุดนักศึกษา นำำบัตรนักศึกษามาด้วยเพื่อการสแกนบัตร


เอกสารแนบ
 ประกาศเข้าร่วมงานมรย.วิชาการ(นักศึกษา).pdf